Copyright infringement

Boganmeldelse af “Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) – for Eating, Swallowing, Nonverbal Communication and Speech”

 

Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) – for Eating, Swallowing, Nonverbal Communication and Speech

 

Endelig noget om F.O.T.T. på engelsk!

 

Fakta om bogen

Titel: Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) – for Eating, Swallowing, Nonverbal Communication and Speech

Forfattere: R. Nusser-Müller Busch, K. Gampp Lehmann

Forlag: Springer Nature Switzerland AG 2021

Antal sider: 324 med 142 illustrationer i farver

Pris: €139,99 i hardcover og €109,99 som e-bog

 

Indhold

Bogen ”Die Therapie des Facio-Oralen Trakts” udkom første gang i 2004 og er senere udkommet i flere udgaver. Forfatterne bag den tyske bog har i mange år arbejdet på en engelsk version. Flere af forfatterne er seniorinstruktører i F.O.T.T. og underviser på kurser i konceptet i bl.a. Danmark, hvor det tyske sprog ikke altid er helt enkelt at forstå. Som dansk instruktør i F.O.T.T. og forfatter af den danske bog ”Ansigt, mund og svælg”, som også har udgangspunkt i F.O.T.T. konceptet er jeg rigtig glad for, at bogen endelig udkommer i en engelsk version. De to bøger supplerer hinanden rigtig fint.

 

Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) – for Eating, Swallowing, Nonverbal Communication and Speech fokuserer på dysfagi så vel som på mundhygiejne. De fire hovedområder for F.O.T.T.: Ernæring, mundhygiejne, nonverbal kommunikation og tale bliver detaljeret beskrevet. Bogen oversætter den eksisterende evidens indenfor disse områder til klinisk praksis. Ja og så indeholder den rigtig mange farvefotos af patienter medens de bliver undersøgt og behandlet, så den er nem at læse og omsætte til praksis ude hos patienter og borgere.

 

Opbygning

Bogen er opdelt i 13 kapitler. Den starter med kapitlet ”F.O.T.T. konceptet: Funktionel – Kompleks – Relevant for hverdagslivet”. Derefter kommer kapitlerne ”F.O.T.T. konsensus anbefalinger”; ”F.O.T.T.: Motorisk kontrol og motorisk læring”; ”Kropsholdning og funktion: Hvad hjælper os til at synke”; Spise og drikke – involverer mere end synkning”, ”Mundhygiejne: et tværfagligt anliggende”. Der er også kapitlerne omkring: ”Behandling af ansigtet, som en funktionel enhed: Mere end træne ansigtsmuskler”; ”Åndedræt og stemme: Tale igen”; ”Trakealtuber: En velsignelse og en forbandelse”; ”F.O.T.T. konceptets tilgang til håndtering af trakealtuber: Vende tilbage til fysiologi”; ”F.O.T.T. undersøgelse: En løbende proces”. Til sidst kommer kapitlerne om ”F.O.T.T. algoritmen: Et klinisk ræsonneringsredskab” og ”F.O.T.T. til børn: Spise, drikke og synke – med tillid!”.

 

Bogen afsluttes med et afsnit med definitioner, et andet afsnit med oplysninger om hvor man kan søge yderligere informationer omkring F.O.T.T. samt et sidste meget vigtigt afsnit, som er et indeks over indholdet i den mere en 300 sider store bog.

 

Hvert kapitel starter med en indholdsfortegnelse, hvilket gør bogen let at finde rundt i, når der er noget du lige skal finde. Tænker ikke det umiddelbart er en bog man læser fra den ene ende til den anden, men er en bog man slår op i alt afhængig af hvilken klinisk problemstilling du står med i din hverdag. Alle kapitler indeholder også mange eksempler og tips, som er fremhævet med grønt, som igen er understøttet med fotos. Indimellem er der også fremhævet noter og advarsler med rød skrift, hvilket gør at læseren forstår alvoren af f.eks. advarslen.  Alle kapitler indeholder også en opsummering og referencer relateret til indholdet i kapitlet.

 

Positiv og negativ kritik

De mange farvefotos og illustrationer gør, at bogen er virkelig let at gå til. Den giver noget både til frontpersonalet f.eks. Social- og sundhedshjælpere, SOSA’er, sygeplejersker og pædagoger. Den giver også noget til fagprofessionelle som f.eks. omsorgstandplejere omkring den systematiske tilgang til mundhygiejne, til fysioterapeuterne omkring kropsholdning og synkning samt åndedræt og synkning, til lægerne omkring afvænning fra trakealtube osv. Ja og bestemt ikke at forglemme giver den også meget til os, som ergoterapeuter, der er ansvarlige for bl.a. undersøgelse og behandling af patienter og borgere der har dysfagi og facialis pareser.

 

Skulle jeg komme med lidt negativ kritik, så er det helt klart prisen, da bogen koster mere end 1.000 danske kroner på Springers hjemmeside og næsten kr. 1.900 på SAXO. Det er helt klart de 142 illustrationer i farver som gør bogen dyr, men samtidig gør de også bogen let at gå til, som beskrevet tidligere i dette afsnit.

 

Vurdering og anbefaling

“Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) – for Eating, Swallowing, Nonverbal Communication and Speech” er skrevet i et letforståeligt engelsk og er beskrevet i et fagligt og let omsætteligt sprog, som gør viden let at overføre til klinisk praksis. Jeg kan varmt anbefale bogen til alle jer fagprofessionelle, hvor det forventes at I har viden, færdigheder og kompetencer i relation til undersøgelse og behandling af børn og voksne med f.eks. dysfagi, facialis parese, åndedrættet og trakealtuber.

20% rabat på bogen fra 1. april til 29. april 2021

 

Ved at anvende denne token – xRMtG7SJe4B2Ddd – på Springer.com/shop i tiden fra 1. til 29. april 2021, så kan I få 20% på bogen som hardback eller E-bogen.

 

 

Special offer / Get 20% off the printed book or eBook! Use the following token on Springer.com xRMtG7SJe4B2Ddd / Valid Apr 1, 2021 – Apr 29, 2021

 

DiscountFlyer_978-3-030-51636-9

 

 NB… jeg er meget usikker på prisen, når man køber bogen på Springer.com/shop fra Danmark…. når jeg søger i dag, så koster bogen 175 euro i hardback og 118 euro som e-bog. Så det er du simpelthen nødt til at afprøve selv og henvende dig til forlaget, hvis ikke du får bogen til den lovede pris i “the special offer i april”. Det kan jeg IKKE hjælpe dig med. Du kan læse mere om bogen her og bestille den samme sted. Ved angivelse af ovennævnte token lover de 20% frem til 29. april 2021

Denne anmeldelse er udarbejdet af Annette Kjærsgaard, som er ergoterapeut med speciale inden for rehabilitering af personer med dysfagi, F.O.T.T. instruktør siden 2002 og ejer af Dysfagiklinikken, som du kan læse mere om på www.annettekjaersgaard.dk