Copyright infringement

Håndtering af øvre dysfagi – forbeholdt ergoterapeuter, der arbejder på basalt og avanceret niveau

Håndtering af øvre dysfagi

– FORBEHODLT ERGOTERAPEUTER, DER ARBEJDER PÅ BASALT OG AVANCERET NIVEAU

På dette kursus får du mulighed for at imødekomme kravet om at yde en evidensbaseret indsats ved dysfagi. Vi stiller skarpt på de to ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.-SAS) og ’McGill Ingestive Skills Assessment’ (MISA).

F.O.T.T.-SAS er en undersøgelse af synkning af sekret, og anvendes som konklusionen på om oralt indtag kan initieres i form af f.eks. terapeutisk spisning.

MISA er et ergoterapeutisk observationsbaseret undersøgelsesredskab til at vurdere voksne klientens evne til sikker, effektiv og selvstændig indtagelse af mad og drikke under et naturligt måltid.

MÅLGRUPPE

INFORMATION

Undervisere
Tina Hansen, lektor, Ph.d., ergoterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Annette Kjærsgaard, privatpraktiserende ergoterapeut, Ph.d., Dysfagiklinikken

Lokalt skræddersyet kurses eller åbent kursus

Alle disse kurser afholdes i samarbejde med Uddannelsescentret på Hammel Neurocenter og afvikles som både åbne kurser eller kan bestilles lokalt som et skræddersyet kursus

UDBYTTE

  • Viden, færdigheder og kompetencer til at identificere og umiddelbart afhjælpe synke-spiseproblemer hos borgere med øvre dysfagi.
  • At kunne anvende og tolke to ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, Facial-Oral Tract Therapy undersøgelse af synkning af sekret (F.O.T.T.-SAS) og ’McGill Ingestive Skills Assessment’ (MISA).
  • Disse evidensbaserede undersøgelsesredskaber er aktivitetsbaserede og er valideret i Dansk klinisk praksis, og de anvendes systematisk i den kliniske undersøgelse af ansigt, mund og svælg ved øvre dysfagi.
  • På kursusforløbet uddannes du til at benytte undersøgelsesresultaterne fra F.O.T.T.-SAS og MISA som grundlag for interventionsplanlægning med udvalgte kompenserende indsatser ved øvre dysfagi, uden brug af specielle hjælpemidler som fx. brikse, højdeindstillelige borde.
  • Du certificeres i brugen af MISA.