Copyright infringement

Ydelser

Jeg tilbyder

HER KAN DU LÆSE MERE OM, HVORDAN JEG KAN HJÆLPE DIN ARBEJDSPLADS I FORHOLD TIL HÅNDTERING AF DYSFAGI

Skræddersyede kurser til frontpersonalet


Der tilbydes tre variationer af dette skræddersyede kursus omkring dysfagi, hvor frontpersonalet er den primære målgruppe, men hvor det forventes at det øvrige tværfaglige personale, som har arbejdsopgaver i relation til borgere med dysfagi, deltager.

Håndtering af øvrig dysfagi –  basalt og avanceret niveau

Vi stiller skarpt på de to ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.-SAS) og ’McGill Ingestive Skills Assessment’ (MISA).

G./F.O.T.T kurser


Formålet er at give dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at bruge F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode over for patienter/borgere med erhvervet hjerneskade, der har problemer med at synke, drikke, spise, tale samt åndedrætsbesvær.

FOREDRAG

Kontakt mig hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for et foredrag.

Der tilbydes mange variationer af foredrag indenfor temaet dysfagi, men ikke noget standard foredrag. Har tidligere holdt foredrag for forskellige grupper af fagpersoner, pårørende, patienter, firmaer og forskere omkring dysfagi. Alle foredrag tilrettelægges individuelt i forhold til målgruppen, timeantal og ønsker til tema.

Pris er eksklusiv moms og aftales individuelt.

Læs handelsbetingelser her.

KONSULENTYDELSER

Skræddersyet supervision og vejledning til mindre personalegrupper.

Konsulentopgaver i relation til dysfagi f.eks. skræddersyet supervision og vejledning til mindre personalegrupper i forhold til f.eks. en kompleks problemstilling, undersøgelse borger med dysfagi og vejledning af pårørende og hjælpere.

Pris er eksklusiv moms og aftales individuelt.

Læs handelsbetingelser her.

UNDERSØGELSE, BEHANDLING OG VEJLEDNING

Kontakt mig hvis du ønsker at høre mere om mulighederne undersøgelse, behandling og vejledning.

Dysfagi betyder problemer med at synke, spise og drikke. Dysfagi kan medføre, at du hoster og får spyt og/eller mad galt i halsen. Du spiser måske mindre end du plejer, taber dig og undgår visse mad- og drikkevarer. Dysfagi kan ramme alle og er ikke en sygdom i sig selv. Det kan opstå som en naturlig del af det at blive ældre og kan være en følge ved mange sygdomme f.eks. hjerneblødning, blodprop, traumatisk hjerneskade, demens, KOL, Parkinson, Sclerose.

Der tilbydes forskellige typer af evidensbaseret behandling f.eks. Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.), IQoro mundskærm, VitalStim (Neuromuskulær El-stimulation af synkefunktionen).

Pris er eksklusiv moms og aftales individuelt.

Læs handelsbetingelser her.

TEGN PÅ DYSFAGI

Tegn på dysfagi kan være f.eks. host i forbindelse med du spiser og drikker (fejlsynkning), at du har besvær med at holde og/eller bearbejde mad og drikke i munden, at du får en uklar stemme (”våd” stemme) eller en besværet vejrtrækning efter et måltid, anvender lang til på et måltid eller helt opgiver, oplever vægttab, at du får oftere lungebetændelse og måske bliver indlagt på sygehus med lungebetændelse på grund af fejlsynkning.

Dysfagi giver større risiko for fejlsynkning af mad og drikke, det vil sige det løber i luftrøret og lungerne, i stedet for spiserøret, hvilket øger din risiko for lungebetændelse. I værste fald kan det føre til kvælning og død.

Dysfagi kan også resultere i, at du spiser og drikker for lidt og dermed kommer til at lide af under- eller fejlernæring samt væskemangel. Det kan have en negativ indflydelse på lysten til at spise sammen med andre, hvilket giver forringet trivsel og livskvalitet.

Dysfagiklinikken tilbyder systematisk undersøgelse af ansigt, mund og svælg inden der tilrettelægges et individuelt behandlingsforløb, hvor der evt. også udarbejdes program til selvtræning, spiseinformation samt efterfølgende vejledning.