Copyright infringement

Ydelser

Jeg tilbyder

HER KAN DU LÆSE MERE OM, HVORDAN JEG KAN HJÆLPE DIN ARBEJDSPLADS I FORHOLD TIL HÅNDTERING AF DYSFAGI

Skræddersyede kurser til frontpersonalet


Der tilbydes tre variationer af dette skræddersyede kursus omkring dysfagi, hvor frontpersonalet er den primære målgruppe, men hvor det forventes at det øvrige tværfaglige personale, som har arbejdsopgaver i relation til borgere med dysfagi, deltager.

Håndtering af øvrig dysfagi –  basalt og avanceret niveau

Vi stiller skarpt på de to ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.-SAS) og ’McGill Ingestive Skills Assessment’ (MISA).

G./F.O.T.T kurser


Formålet er at give dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at bruge F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode over for patienter/borgere med erhvervet hjerneskade, der har problemer med at synke, drikke, spise, tale samt åndedrætsbesvær.

FOREDRAG

Kontakt mig hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for et foredrag.

Der tilbydes mange variationer af foredrag indenfor temaet dysfagi, men ikke noget standard foredrag. Har tidligere holdt foredrag for forskellige grupper af fagpersoner, pårørende, patienter, firmaer og forskere omkring dysfagi. Alle foredrag tilrettelægges individuelt i forhold til målgruppen, timeantal og ønsker til tema.

Pris er eksklusiv moms og aftales individuelt.

Læs handelsbetingelser her.

KONSULENTYDELSER

Skræddersyet supervision og vejledning til mindre personalegrupper.

Konsulentopgaver i relation til dysfagi f.eks. skræddersyet supervision og vejledning til mindre personalegrupper i forhold til f.eks. en kompleks problemstilling, undersøgelse borger med dysfagi og vejledning af pårørende og hjælpere.

Pris er eksklusiv moms og aftales individuelt.

Læs handelsbetingelser her.

UNDERSØGELSE, BEHANDLING OG VEJLEDNING

Kontakt mig hvis du ønsker at høre mere om mulighederne undersøgelse, behandling og vejledning.

Dysfagi er udfordringer med at synke, spise og drikke. Dysfagi kan medføre, at du hoster og får spyt og/eller mad galt i halsen. Du spiser måske mindre end du plejer, taber dig og undgår visse mad- og drikkevarer. Dysfagi kan ramme alle og er ikke en sygdom i sig selv. Det kan opstå som en naturlig del af det at blive ældre og kan være en følge ved mange sygdomme f.eks. hjerneblødning, blodprop, traumatisk hjerneskade, demens, KOL, Parkinson, Sclerose.

Der tilbydes forskellige typer af evidensbaseret behandling f.eks. Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.), IQoro mundskærm, VitalStim (Neuromuskulær El-stimulation af synkefunktionen). Lymphatouch (til behandling af f.eks. lymfødem eller arvæv).

Pris er eksklusiv moms og aftales individuelt.

Som ergoterapeutisk specialist har jeg  fokus på at:

  • Patient/borger og pårørende er de centrale i det tværfaglige team, da det er dem som har henvendt sig til mig og dem som betaler.
  • Invitere alle de tværfaglige kolleger, som allerede kommer i hjemmet med ind i samarbejdet. Gør dem til bærende og udførende, da de kommer til borgeren i hverdagen og er de fagprofessionelle, som borgeren ikke selv skal betale for.
  • Systematisk udredning og behandling af borgerens udfordringer – gerne i samarbejde med den kommunale/regionale ergoterapeut tilknyttet borgeren – og går foran i fælles målsætning, der kan støtte op om borgerens oplevelse af selvhjulpenhed. Opsætter i samarbejde med patient/borger/pårørende og de tværfaglige kolleger fælles og realistiske mål for de tværfaglige behandlingsindsatser.
  • Inspirere, vejlede, undervise og være ansvarlig for opfølgning på indsatser i relation til den individuelle patient/borger.

Hvilken viden, færdigheder og kompetencer trækker jeg på, når jeg går fagligt foran ude i klinisk praksis som privatpraktiserende ergoterapeutisk specialist?

  • Observation af de hverdagsaktiviteter, som borgeren/pårørende/hjælpere oplever udfordringer med i dagligdagen.
  • Klientcentreret tilgang, som støtter borgerens autonomi og mestring af eget liv.
  • Tværfaglig tilgang, en samlet indsats hos den enkelte borger er for mig helt afgørende og er mit omdrejningspunkt, når jeg kommer ud som privatpraktiserende ergoterapeutisk specialist. Jeg kan ikke gøre en forskel alene, men jeg kan gå fagligt foran og invitere tværfaglige kolleger til samarbejde i relation til den enkelte borger. Jeg lægger altid op til et samarbejde mellem de ”forskellige sundhedsparagraffer”.
  • Klinisk ræsonnering, er de tankeprocesser og den refleksive tænkning, som jeg foretager i forbindelse med de vurderinger og de beslutninger, der finder sted i samarbejdet med borgeren/pårørende og tværfaglige kolleger. Jeg inddrager kontinuerligt min viden og færdigheder og tilrettelægger behandlingsindsatserne med udgangspunkt i borgerens ønsker, færdigheder og den aktuelle kontekst. I ræsonneringsprocessen omsætter jeg min faglige viden til den konkrete praksis hos borgeren ved, at min erfaringsbaserede, teoretiske og om mulige forskningsbaserede viden tilpasses de interventioner jeg anbefaler til den enkelte borger.  Ergoterapeutiske arbejdsprocesmodeller guider de systematiske planlægnings- og udførelsesprocesser jeg går igennem, som en del af min kliniske ræsonnering (symptom/systematisk udredning/hypotese omkring årsag/behandling/mål/implementering/evaluering) hos den enkelte borger.
  • Mit mål er at bygge bro mellem praksisviden og teoretisk viden til gavn for den enkelte borger.

TEGN PÅ DYSFAGI

Tegn på dysfagi kan være f.eks. host i forbindelse med du spiser og drikker (fejlsynkning), at du har besvær med at holde og/eller bearbejde mad og drikke i munden, at du får en uklar stemme (”våd” stemme) eller en besværet vejrtrækning efter et måltid, anvender lang til på et måltid eller helt opgiver, oplever vægttab, at du får oftere lungebetændelse og måske bliver indlagt på sygehus med lungebetændelse på grund af fejlsynkning.

Dysfagi giver større risiko for fejlsynkning af mad og drikke, det vil sige det løber i luftrøret og lungerne, i stedet for spiserøret, hvilket øger din risiko for lungebetændelse. I værste fald kan det føre til kvælning og død.

Dysfagi kan også resultere i, at du spiser og drikker for lidt og dermed kommer til at lide af under- eller fejlernæring samt væskemangel. Det kan have en negativ indflydelse på lysten til at spise sammen med andre, hvilket giver forringet trivsel og livskvalitet.

Dysfagiklinikken tilbyder systematisk undersøgelse af ansigt, mund og svælg inden der tilrettelægges et individuelt behandlingsforløb, hvor der evt. også udarbejdes program til selvtræning, spiseinformation samt efterfølgende vejledning.