Copyright infringement

Om Annette Kjærsgaard

Om Annette Kjærsgaard


ANNETTE KJÆRSGAARD

Ergoterapeutisk specialist med PhD inden for dysfagi med mere end 30 års erfaring inden for rehabilitering af mennesker med hjerneskader.

Kendt fra kurser og foredrag omkring dysfagi i mange forskellige faglige kontekster og patientorganisationer.

Forfatter til en lang række danske og engelske artikler om dysfagi samt neurorehabilitering.  Samt bogen ”Ansigt, mund og svælg

HVEM ER JEG

Arbejder primært med spørgsmål, der relaterer sig til undersøgelse og behandling af personer, der har problemer med at synke, spise og drikke (dysfagi) f.eks. styrkelse af tværfagligt samarbejde, implementering af evidensbaseret viden i klinisk praksis ”helt ud til spisebordet”, Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.), hoved- og siddestillinger under måltidet, konsistens af mad og drikke, mundhygiejne.

Bor i Hørning, syd for Aarhus, men løser opgaver både nationalt og internationalt.

I mine mere end 30 år som ergoterapeut inden for specialet neurorehabilitering, har jeg arbejdet med både klinisk undersøgelse og behandling, ledelse, projektledelse, udvikling og forskning. Tværfagligt samarbejde har været en grundlæggende forudsætning i mit arbejde. Jeg har desuden tre års erfaring med rehabilitering af patienter med hoved-hals-kræft, der har fået dysfagi efter enten operation, kemo eller strålebehandling.

Min forskningsprofil kan sammenfattes til kliniknær og praksisrelateret forskning med det mål, at forstå og forklare, samt bidrage til en evidensbasering af den tværfaglige, kliniske praksis inden for rehabilitering.

UDDANNELSE

ERHVERVSERFARING

2012  – PhD med afhandlingen “Difficulties in swallowing and eating following acquired brain injury: From a professional and a patient perspective”, Det Sundhedsfaglige fakultet, Syddansk Universitet, Odense

2006 – Master of Medical Science in Occupational Therapy (MScOT) med afhandlingen “Undersøgelse og behandling af dysfagi hos patienter med erhvervede svære hjerneskader – set ud fra et ergoterapeutisk perspektiv”, Avdelningen för arbetsterapi, Lunds Universitet, Sverige

2001 – Uddannet som F.O.T.T. instruktør hos ARCOS (Kay Coombes), Malvern, England

1989 – Uddannet som ergoterapeut på Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro.

FAGLIGE KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Har siden 1989 deltaget i utallige mono- og tværfaglige kurser og temadage inden for ergoterapi, neurorehabilitering og dysfagi. Her kan bl.a. nævnes: Bobath, Affolter, VitalStim, IQoro, projektledelse.

 

FAGLIGE SELSKABER

Har siden 2013 været formand for Ergoterapifagligt selskab for Dysfagi samt medlem af følgende faglige selskaber:

  • Ergoterapeutforeningen
  • Ergoterapifagligt selskab for Dysfagi
  • Ergoterapifagligt selskab for Neurorehabilitering
  • Ergoterapifagligt selskab for børn og unge
  • Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter
  • Dansk selskab for Dysfagi
  • European Society for Swallowing Disorders (ESSD)
  • Special interest group for F.O.T.T.
  • TOP-F.O.T.T. international

Har arbejdet professionelt med rehabilitering af mennesker med hjerneskader i mere end 30 år: Først som ledende ergoterapeut og kliniker på Bo- og Genoptræningscenter Lunden i Varde (1989-2000), siden som projekt-, udviklings- eller forskningsansvarlig ergoterapeut på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (2000-2019) og nu som privatpraktiserende ergoterapeutisk specialist, konsulent, foredragsholder og forfatter inden for dysfagi (2019-)

Har også arbejdet kortvarigt på TherapieZentrum Burgau i Tyskland og på Sunnaas Sykehus i Norge.

 

ROPOX-PRISEN – 2008

Fik i 2008 ROPOX-prisen for en speciel indsats for ergoterapifaget.

Prisen kan ikke søges, men enhver ergoterapeut eller gruppe af ergoterapeuter kan indstille en ergoterapeutkollega, som gennem en speciel indsats for ergoterapifaget har gjort sig fortjent til en pris.

MISSION

At få sidste nye viden omkring problemer med at synke, spise og drikke (dysfagi) ud til det tværfaglige personale til gavn for de borgere, der har dysfagi, så de får færdigheder til at hjælpe personen med dysfagi, så vedkommende kan spise og drikke sikkert og effektivt så længe som muligt. Kort sagt er min mission at få viden og færdigheder om dysfagi ud i praksis, der hvor livet leves…

VISION

Ønsker at gå foran og vise en vej for, hvordan frontpersonalet, i samarbejde med det øvrige tværfaglige personale, ved hjælp af få ændringer i det daglige arbejde kan hjælpe personen med dysfagi til en bedre hverdag. Samtidig vil samfundet spare mange penge, da øget viden omkring dysfagi kan reducere indlæggelser på grund af lungebetændelser, hvor mad og drikke er blevet fejlsunket.

VÆRDIER

Jeg brænder for at skabe og formidle viden og færdigheder omkring dysfagi, så enkelt som muligt til flest mulige, så det tværfaglige personale bliver i stand til at huske, forstå og anvende disse kvalifikationer i deres daglige arbejde med personer, der har dysfagi.

Jeg er passioneret, ambitiøs, god til at ”stikke fingeren i jorden” og har hjertet med på jobbet. Min tilgang til arbejdet er at være åben, understøttende, udviklende og møde borgerne og det tværfaglige personale, der hvor de er….

ANSIGT, MUND OG SVÆLG – UNDERSØGELSE OG BEHANDLING EFTER COOMBES-KONCEPTET


Af Annette Kjærsgaard