Copyright infringement

Viden om dysfagi for aktører på området

Viden om dysfagi


AKTØRER PÅ DYSFAGI-OMRÅDET

Oversigt over foreninger og organisationer m.v.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR DYSFAGI (EFS-DYSFAGI)

I EFS-dysfagi ønsker vi at styrke fagligheden gennem videndeling og kompetenceudvikling. Målet er virkelig at skabe et netværk mellem ergoterapeuter, som arbejder med dysfagi i Danmark. Der afholdes årlige temadage og vi har en Facebook gruppe, hvor du kan søge hjælp og inspiration hos kolleger.

Du kan tilmelde dig her  til den billige pris af kun 100 kr. pr. år.

EFS-dysfagi har også udarbejdet kompetenceanbefalinger til hvilken viden, færdigheder og kompetencer vi, som ergoterapeuter skal have for at arbejde på basalt, avanceret og specialiseret niveau med personer med dysfagi. https://www.etf.dk/dysfagi-0

Hovedbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen har vedtaget et politikark for dysfagi https://www.etf.dk/dysfagi-0

DANSK SELSKAB FOR DYSFAGI (DSD)

Et tværfagligt nationalt selskab for dysfagi, som blev stiftet efter arbejdet i Sundhedsstyrelsen smed den nationale kliniske retningslinje for øvre dysfagi. DSD holder årlige temadage.

https://dysfagi-dsd.dk/

EUROPEAN SOCIETY FOR SWALLOWING DISORDERS (ESSD)

Et europæisk tværfagligt selskab for dysfagi. ESSD holder årlige konferencer rundt om i Europa.

http://www.myessd.org/

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ØVRE DYSFAGI (2015) FRA SUNDHEDSSTYRELSEN

Repræsenterede EFS-dysfagi i arbejdsgruppen for denne NKR. Du kan downloade retningslinjen via dette link: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/nkr-synkebesvaer-dysfagi

NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER FRA CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

Disse to retningslinjer er relateret til øvre dysfagi og jeg har været med i begge arbejdsgrupper bag retningslinjerne:

”National klinisk retningslinje for ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte eller sub-akutte fase af rehabilitering” (2019)

https://cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/ernaering/national-klinisk-retningslinje-for-ernaering-af-voksne-patienter-med-erhvervet-hjerneskade-i-den-akutte-eller-sub-akutte-fase-af-rehabilitering/

”Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne personer med øvre dysfagi” (2016)

https://cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/ernaering/klinisk-retningslinje-for-modificeret-kost-og-vaeske-til-voksne-880518-aar-personer-med-oevre-dysfagi/

FØDEVARESTYRELSENS ANBEFALINGER TIL DANSK INSTITUTIONS KOST (2016)

NATIONALE KOSTHÅNDBOG

Har sammen med en tværfaglig gruppe været med til at beskrive dysfagidiæten, som du finder via dette link:

https://xn--kosthndbogen-xcb.dk/content/dysfagidi%C3%A6t-kost-med-modificeret-konsistens

THE INTERNATIONAL DYSPHAGIA DIET STANDARDISATION INITIATIVE (IDDSI)

Her kan du læse om det globale forsøg på at standardisere dysfagidiæt på tværs af lande og kulturer.

https://iddsi.org/

De danske anbefalinger i den nationale kosthåndbog tager udgangspunkt i de samme studier fra Australien fra 2007 af Julie Cichero, som også IDDSI, men vi mangler et niveau for mad. Målet i DK skulle gerne være i løbet af nogle få år, at vi har fået oversat IDDSI til dansk og vi får dem ind i de danske anbefalinger, men der er vi endnu ikke. Det kræver et stort systematisk arbejde.

ASSOCIATION FOR REHABILITATION OF COMMUNICATION AND ORAL SKILLS (ARCOS)

Er den engelske velgørenhedsorganisation, som grundlæggeren af F.O.T.T. konceptet Kay Coombes er direktør for.

http://www.arcos.org.uk/services/professional-training/what-is-f-o-t-t/

F.O.T.T. ® DIE THERAPIE DES FACIO-ORALEN TRAKTS (FORMATT)

FOrmaTT er stiftet af F.O.T.T. instruktører i Tyskland og Schweiz. De udbyder både G/F.O.T.T., A/F.O.T.T. og kurser omkring undersøgelse og behandling af patienter med tracheostomi.

https://www.formatt.org/

FÔRDERVEREIN F.O.T.T. E.V. (S.I.G.)

Dette er en international special interest group for behandlere som har deltaget i et G/F.O.T.T.  Der afholdes ca. 2 årlige møder rundt om i Europa.

https://www.formatt.org/foerderverein-fott-ev-sig.html