Copyright infringement

ANSIGT, MUND, SVÆLG & ÅNDEDRÆT - funktionel anatomi & fysiologi

Online efteruddannelseskursus om ”Ansigt, mund, svælg & åndedræt – funktionel anatomi og fysiologi i relation til synke-spise-drikke & nonverbal kommunikation

MÅLGRUPPE

Kurset er målrettet ergoterapeuter og andre fagprofessionelle (klinikere eller undervisere), der har interesse for at få en dybere viden i den funktionelle anatomi og fysiologi i relation til at synke-spise-drikke & nonverbal kommunikation end den, der tilbydes på grunduddannelsesniveau.

KURSUSFORLØBET

Kurset er et onlineforløb over 8 uger, bestående af 6 moduler, 1 uges opsamling og forberedelse samt den sidste uge, hvor eksamenstesten skal gennemføres og indsendes til bedømmelse.   

Der gives adgang til ét modul pr. uge i de første 6 uger. I ugens løb arbejdes der med kursets materiale. Hver uge afsluttes med spørgsmål til refleksion.

I uge 4 + 7 er der mulighed for at deltage i et livemøde på Zoom med underviser og øvrige kursister, hvor du kan stille spørgsmål, få opklarende svar og danne netværk med de andre kursister. 

Resten af uge 7 handler om opsamling på indholdet i kursusforløbet samt forberedelse til eksamen som afholdes i kursets uge 8. 

I kursusforløbets varighed har du via en kursusportalen på EasyMe adgang til alle kursets ressourcer, arbejdshæfte, videoer med de forskellige lektioner, pdf med powerpoints, supplerende litteratur m.v. Efter kurset vil du så have dine egne noter i arbejdshæftet og i pdf af de forskellige lektioner, som du, sammen med bogen “Ansigt, mund og svælg” fra 2020 vil kunne være dit opslagsværk i din kliniske- eller undervisningsmæssige praksis. 

TEASER-VIDEO OM KURSET

Afspil video

Det har været et super godt kursus med læring tilrettelagt over en længere periode hvilket muliggjorde at jeg undervejs har kunnet implementere den nye viden direkte i praksis. Måden hvorpå kursus er opbygget giver mulighed for at få ny høj faglig viden i små bidder af gangen og dermed bearbejdet denne viden stille og roligt. Personligt føler jeg at udbyttet er meget større end 2 dags intensiv kursus”.

– Sandra Clausen, Ergoterapeut Team Træning i Lolland Kommune

KURSETS OPBYGNING

UGE 1

Skelettet

Der er i den første uge fokus på rygsøjlen, ribben kraveben, brystben, kraniet, kæben, tungebenet, svælget samt struben og lungerne i relation til spise-drikke-synke problematikker.

UGE 2

Ansigtets muskler 

Fokus i den anden uge er musklerne i ansigtet  – særligt de mimiske samt ansigtets muskler i relation til synke-spise-drikke.

 

UGE 3

Mundens muskler 

I  den tredje uge er fokus på munds muskler – særligt læber, kinder, tunge, tyggemuskler og den bløde gane, som har afgørende betydning for indtag af føde – og den effektive synkning.

UGE 4

Svælgets muskler 

Den fjerde uge zoomer ind på svælgets- og halsens muskler: Konstriktionerne og alle tungebenets mange muskelforbindelser. Disse spiller en vigtig rolle, som bør kendes ift. at afhjælpe dysfagi. Der er live møde på Zoom i denne uge kl. 14.30-15. Mødet optages. Så kan du ikke deltage live, så vil du efterfølgende kunne se optagelsen.

 

UGE 5

Respiratoriske muskler 

I den femte uge er der fokus på åndedrættet. Evnen til at trække vejret korrekt er tungtvejende i relation til åndedrættet og i denne uge sætter vi spot på mellemgulvet og de interkostale muskler, som er vigtige for ind- og udånding. 

 

UGE 6

Nervesystemet

Den sidste uge ser vi nærmere på det humane nervesystem – både det centrale, det perifere (inkl. somatiske) og det autonome. Der zoomes i denne uge ind på den vigtigste nerve for synkning nemlig vagus nerven. 

 

UGE 7

Livemøde

Forløbets uge 7 står i fællesskabets og opsamlingens tegn. Her mødes alle kursister og underviser til et livemøde på Zoom. Her vil du have mulighed for at spørge ind til materialet, undervisningen og få afklaret de spørgsmål, du måtte have. Dette møde vil blive afholdt fra kl. 14-15 og vil blive optaget. Så kan du ikke deltage på live, så vil du efterfølgende kunne se optagelsen.

UGE 8

Afsluttende eksamensspørgsmål

Kurset afsluttes med en test i uge 8. Her skal du besvare en rækkeskriftlige spørgsmål. Besvarer du 80% af spørgsmålene korrekt udløser det kursusbevis for din deltagelse på forløbet. Beviset fremsendes pr. mail. 

Når du tilmelder dig kursus-/uddannelsesforløbet: “Ansigt, mund, svælg og åndedræt” får du brugsret til kursets produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, fotograferes, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra Annette Kjærsgaard. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Dysfagiklinikken v. Annette Kjærsgaard. 

Kære Annette

Hvor er jeg glad for at du har udbudt dette kursus. Det har givet mig en dybere forståelse for emnet. Jeg er særligt glad for den grundige gennemgang af tungebenet og dets muskulære forbindelser, der er meget brugbart i min virksomhed. Det fungerer utrolig godt med frigivelse af modulerne en gang om ugen, så det kan passes ind mellem andet arbejde og den familiære logistik 🙂 Jeg har brugt modulerne både ved frigivelse, men også løbende, hvor jeg er gået tilbage i ugerne for at få stoffet til at hænge bedre fast. Tak for en super produktiv Live Q&A, hvor vi også kom ind omkring behandlingsudfordringer”.

Marianne Holm, privatpraktiserende ergoterapeut, ERGOEN.DK

DIN UNDERVISER

Annette Kjærsgaard

Annette er din underviser på kurset. Hun vil over 8 uger guide og undervise dig gennem den viden, du skal kende i relation til ansigt, mund, svælg og åndedræt. Hun vil lære dig om den funktionelle anatomi og fysiologi i relation til synke-spise-drikke og non-verbal kommunikation. 

Annette er ergoterapeutisk specialist med ph.d. i dysfagi og underviser til dagligt sundhedsprofessionelle samt driver egen virksomhed som privatpraktiserende ergoterapeut med konsulentopgaver samt udredning og behandling af patienter med dysfagi. 

PRAKTISK INFO

 • Kurset starter 2 gange i 2024: Den 8. april og den 16. september. 
 • Max deltagerantal på kurset er 25. Kurset gennemføres kun, hvis der er fem deltagere.
 • Hvert kursus er bygget op sådan, at der hver uge frigives et modul. Du arbejder i ugens løb med modulets indhold og kan afslutte ugen med en frivillig prøve/spørgsmål til refleksion.
 • Kursets materiale består af 25 videolektioner med faglige præsentationer, som du kan se i og gense i dit helt eget tempo. Du modtager også et arbejdshæfte ligesom du får adgang til undervisningens powerpoints samt oversigt over supplerende litteratur.
 • På hvert kursus er der i uge 4 + 7 mulighed for at deltage i et livemøde ifm. undervisningsmodulerne/ugerne – her bedes du medbringe dine spørgsmål, hvis du har samlet nogle sammen undervejs i forløbet. Dato for livemøde fremgår af materialet, du får adgang til efter tilmelding.
 • Forløbet afsluttes med en test – og der udstedes et kursusbevis ved 80% korrekt besvarelse, som skal udføres i løbet af den sidste kursusuge – hvorefter din adgang til kurset lukker.
 • Du skal påregne ca. 3 timer pr. uge til kursets materiale.
 • Anatomi og fysiologi i relation til ansigt, mund, svælg & åndedræt er kompliceret viden. Derfor anbefales det, at du følger læseplanen og arbejder med modulerne en uge af gangen fremfor at gennemføre kurset i en samlet omgang.
 • BEMÆRK: Kurset handler om anatomi og fysiologi – IKKE om, hvordan du konkret undersøger/behandler patienter.
 • Du bedes læse generelle handelsbetingelser samt retningslinjer for uddannelsesforløbet før dit køb af kurset.

OBLIGATORISK LÆSNING

Bogen “Ansigt, mund og svælg” fra 2020 (Annette Kjærsgaard) er obligatorisk læsning på kurset – og indgår som fast pensum på forløbet.

Alle kursister der tilmelder sig kurset bedes erhverve sig bogen til undervisningsstart.

Bogen kan købes via Munksgaards hjemmeside 

Ergoterapeutforeningen har en aftale med Munksgaard om 20% til medlemmer af ETF.

Kursusgebyr

Kr. 3995+ moms
 • Fuld adgang til alt kursusmateriale i 8 uger.
 • Livemøde for alle deltagere
 • Kursusbevis for fuldført forløb ved bestået afsluttende prøve

Kursusgebyr

Kr. 3995+ moms
 • Fuld adgang til alt kursusmateriale i 8 uger.
 • Livemøde for alle deltagere
 • Kursusbevis for fuldført forløb ved bestået afsluttende prøve

VIGTIG INFO

Kreditkort 

Den letteste måde at booke din plads på kurset, er ved at betale med kreditkort. 

EAN 

Ønskes betaling via EAN, skal tilmelding ske på mail info@annettekjaersgaard.dk

I mailen skal oplyses

Kursist navn, email, adresse, telefonnummer, arbejdsplads, EAN nummer, holdnummer, som kursist skal tilmeldes samt referenceperson

Tilmelder du andre 

Er du sekretær el. lign. og tilmelder andre, tilmeld da med kursistens kontaktinfo og email.

Kurset har været spændende og detaljeret. Jeg vil øve mig i at palpere mere på borgeren under undersøgelserne og se tydeligere efter strukturerne i mundhulen. Resultatet må være en mere professionel og korrekt beskrivelse af problematikkerne, og derved også en bedre ræsonering og behandling”.

Gitte Frost Tikiøb, ergoterapeut Korttidsafsnit i Odder Kommune

LÆRINGSMÅL

Efter gennemførelse af dette kursus vil deltagerne:

✔En dybdegående viden om og forståelse for funktionel anatomi og fysiologi i relation til ansigt, mund, svælg & åndedræt.

✔ Forstå skelettets fysiologi og bestanddele ift. mimik, synke-spise-drikke samt åndedrættet.

✔ Have forståelse for ansigtets mange muskelfunktioner ift. mimik samt indtag af mad og væske.

✔ Forstå det komplekse samspil af alle mundens muskler ift. at synke-spise-drikke.  

✔ Have opdateret viden om alle tungebenets mange muskelforbindelser, svælgets mange muskler og deres koordination ift. funktionen at synke-spise-drikke.

✔ Have indgående kendskab til respiratoriske musklers funktion i forbindelse med fx beskyttelse af luftvejene ifm. indtag af mad og drikke. 

✔ Have indgående viden om neural kontrol af synkning, nonverbal kommunikation & åndedræt.

✔ Kende kranienervernes vigtige betydning og funktion ift. mimik, synke-spise-drikke samt åndedrættet.

✔ Et netværk af sundhedsfaglige personer som også ønsker at få et øget kendskab til funktionel anatomi & fysiologi.

KOM MED PÅ KURSUS

Er du klar til at opdatere din viden indenfor “Ansigt, mund, svælg & åndedræt – funktionel anatomi og fysiologi i relation til synke-spise-drikke & nonverbal kommunikation” – så velkommen til. 

Der er kun 25 pladser på kurset, så book din plads nu.

OBS… betaling skal foretages ved tilmelding for at du er sikker på en plads. Så hvis du skal søge din arbejdsgiver om betaling af kurset, vil jeg anbefale du starter allerede nu.

Fantastisk kursus forløb! Fedt at det har været virtuelle oplæg, som man har kunnet tilgå når tid og sted var til det. Og især fedt med mulighed for gentagelser af oplæg samt mulighed for at vende tilbage, hvis man lige havde brug for en opfriskning/gentagelse. Varme anbefalinger til kurset, dog skal man forvente lidt mere end de estimerede 3 timer, i hvert fald for mit vedkommende.”

Maria Svane Kallehauge, kliniske underviser, AUH Ældresygdomme

SPØRGSMÅL OG SVAR

Kurset koster kr. 3995,- + moms. 

Du betaler dit kursusgebyr ved tilmelding via kreditkort eller du aftaler EAN betaling – skriv da til info@annettekjaersgaard.dk

Ja, det anbefales at du følger kurset i de 8 uger. Modulerne udgives et af gangen – et modul pr. uge. Du opnår bedst læring ved at arbejde med ugens modul, og kan lettest følge kursets progression, hvis du følger læseplanen. 

Hvert modul afsluttes med en skriftlig prøve. Det er frivilligt, om du vil tage ugernes afsluttende prøver, men det anbefales fordi det giver dig mulighed for at reflektere over det lærte materiale fra ugens kursusindhold. 

Ja, du skal gennemføre den afsluttende prøve for at få et kursusbevis. Beviset fremsendes, hvis du har besvaret 80% af spørgsmålene korrekt. 

Nej, hele kurset gennemføres online. Der er intet fysisk fremmøde.

Hold 1 i 2024 starter den 8. april og slutter den 31. maj

Hold 2 i 2024 starter den 16.september og slutter den 15. november. Der er ferie i uge 42.

Skulle du blive forhindret i at gennemføre kursus/uddannelsen pga. uforudsete hændelser, kan du anmode om at blive optaget på det kommende uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt. Det lader sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 1.500,- ex moms. Ønsker du, jf. uforudsete hændelser også at gennemføre eksamen på det kommende kursus-/uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt, lader dette sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 500,- ex. moms.

Dette aftales med Annette Kjærsgaard, og du er forpligtet til at give besked så hurtigt som muligt, hvis du rammes af uforudsete hændelser.