Copyright infringement

ANSIGT, MUND, SVÆLG & ÅNDEDRÆT - funktionel anatomi & fysiologi

Online efteruddannelseskursus om ”Ansigt, mund, svælg & åndedræt – funktionel anatomi og fysiologi i relation til synke-spise-drikke & nonverbal kommunikation

MÅLGRUPPE

Kurset er målrettet ergoterapeuter og andre fagprofessionelle (klinikere eller undervisere), der har interesse for at få en dybere viden i den funktionelle anatomi og fysiologi i relation til at synke-spise-drikke & nonverbal kommunikation end den, der tilbydes på grunduddannelsesniveau.

KURSUSFORLØBET

Kurset er et onlineforløb over 8 uger, bestående af 6 moduler, 1 uges opsamling og forberedelse samt den sidste uge, hvor eksamenstesten skal gennemføres og indsendes til bedømmelse.   

Der gives adgang til ét modul pr. uge i de første 6 uger. I ugens løb arbejdes der med kursets materiale. Hver uge afsluttes med spørgsmål til refleksion.

I uge 7 er der mulighed for at deltage i et livemøde på Zoom med underviser og øvrige kursister, hvor du kan stille spørgsmål, få opklarende svar og danne netværk med de andre kursister. 

Resten af uge 7 handler om opsamling på indholdet i kursusforløbet samt forberedelse til eksamen som afholdes i kursets uge 8. 

I kursusforløbets varighed har du via en kursusportalen på EasyMe adgang til alle kursets ressourcer, arbejdshæfte, videoer med de forskellige lektioner, pdf med powerpoints, supplerende litteratur m.v. Efter kurset vil du så have dine egne noter i arbejdshæftet og i pdf af de forskellige lektioner, som du, sammen med bogen “Ansigt, mund og svælg” fra 2020 vil kunne være dit opslagsværk i din kliniske- eller undervisningsmæssige praksis. 

TEASER-VIDEO OM KURSET

Afspil video

KURSETS OPBYGNING

UGE 1

Skelettet

Der er i den første uge fokus på rygsøjlen, ribben kraveben, brystben, kraniet, kæben, tungebenet, svælget samt struben og lungerne i relation til spise-drikke-synke problematikker.

UGE 2

Ansigtets muskler 

Fokus i den anden uge er musklerne i ansigtet  – særligt de mimiske samt ansigtets muskler i relation til synke-spise-drikke.

 

UGE 3

Mundens muskler 

I  den tredje uge er fokus på munds muskler – særligt læber, kinder, tunge, tyggemuskler og den bløde gane, som har afgørende betydning for indtag af føde – og den effektive synkning.

UGE 4

Svælgets muskler 

Den fjerde uge zoomer ind på svælgets- og halsens muskler: Konstriktionerne og alle tungebenets mange muskelforbindelser. Disse spiller en vigtig rolle, som bør kendes ift. at afhjælpe dysfagi. 

 

UGE 5

Respiratoriske muskler 

I den femte uge er der fokus på åndedrættet. Evnen til at trække vejret korrekt er tungtvejende i relation til åndedrættet og i denne uge sætter vi spot på mellemgulvet og de interkostale muskler, som er vigtige for ind- og udånding. 

 

UGE 6

Nervesystemet

Den sidste uge ser vi nærmere på det humane nervesystem – både det centrale, det perifere (inkl. somatiske) og det autonome. Der zoomes i denne uge ind på den vigtigste nerve for synkning nemlig vagus nerven. 

 

UGE 7

Livemøde

Forløbets uge 7 står i fællesskabets og opsamlingens tegn. Her mødes alle kursister og underviser til et livemøde på Zoom. Her vil du have mulighed for at spørge ind til materialet, undervisningen og få afklaret de spørgsmål, du måtte have. Dette møde vil blive afholdt fra kl. 15-17 og vil blive optaget. Så kan du ikke deltage på live, så vil du efterfølgende kunne se optagelsen.

UGE 8

Afsluttende eksamensspørgsmål

Kurset afsluttes med en test i uge 8. Her skal du besvare en rækkeskriftlige spørgsmål. Besvarer du 80% af spørgsmålene korrekt udløser det kursusbevis for din deltagelse på forløbet. Beviset fremsendes pr. mail. 

Når du tilmelder dig kursus-/uddannelsesforløbet: “Ansigt, mund, svælg og åndedræt” får du brugsret til kursets produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, fotograferes, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra Annette Kjærsgaard. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Dysfagiklinikken v. Annette Kjærsgaard. 

DIN UNDERVISER

Annette Kjærsgaard

Annette er din underviser på kurset. Hun vil over 8 uger guide og undervise dig gennem den viden, du skal kende i relation til ansigt, mund, svælg og åndedræt. Hun vil lære dig om den funktionelle anatomi og fysiologi i relation til synke-spise-drikke og non-verbal kommunikation. 

Annette er ergoterapeutisk specialist med ph.d. i dysfagi og underviser til dagligt sundhedsprofessionelle samt driver egen virksomhed som privatpraktiserende ergoterapeut med konsulentopgaver samt udredning og behandling af patienter med dysfagi. 

PRAKTISK INFO

 • Kurset starter den 22. august 2022 og slutter den 14. oktober 2022.
 • Max deltagerantal på kurset er 25.
 • Hver uge frigives et modul. Du arbejder i ugens løb med modulets indhold og kan afslutte ugen med en frivillig prøve/spørgsmål til refleksion.
 • Kursets materiale består af 25 videolektioner med faglige præsentationer, som du kan se i og gense i dit helt eget tempo. Du modtager også et arbejdshæfte ligesom du får adgang til undervisningens powerpoints samt oversigt over supplerende litteratur.
 • Der er mulighed for et livemøde – mandag den 3. oktober fra kl. 15-17 – efter de 6 undervisningsmoduler/uger – her bedes du medbringe dine spørgsmål, hvis du har samlet nogle sammen undervejs i forløbet.
 • Forløbet afsluttes med en test – og der udstedes et kursusbevis ved 80% korrekt besvarelse, som skal udføres i løbet af den sidste uge dvs. inden 14. oktober kl. 12.00, hvor kurset lukker.
 • Du skal påregne ca. 3 timer pr. uge til kursets materiale.
 • Anatomi og fysiologi i relation til ansigt, mund, svælg & åndedræt er kompliceret viden. Derfor anbefales det, at du følger læseplanen og arbejder med modulerne en uge af gangen fremfor at gennemføre kurset i en samlet omgang.
 • Du bedes læse generelle handelsbetingelser samt retningslinjer for uddannelsesforløbet før dit køb af kurset.

OBLIGATORISK LÆSNING

Bogen “Ansigt, mund og svælg” fra 2020 (Annette Kjærsgaard) er obligatorisk læsning på kurset – og indgår som fast pensum på forløbet.

Alle kursister der tilmelder sig kurset bedes erhverve sig bogen til undervisningsstart.

Bogen kan købes via Munksgaards hjemmeside 

Ergoterapeutforeningen har en aftale med Munksgaard om 20% til medlemmer af ETF.

Kursusgebyr

Kr. 3595 + moms
 • Fuld adgang til alt kursusmateriale i 8 uger.
 • Livemøde for alle deltagere
 • Kursusbevis for fuldført forløb ved bestået afsluttende prøve
 • Særpris på hold 2 - normalprisen er kr. 3995,- + moms
 • Spar kr. 400,- ved hurtig tilmelding

VIGTIG INFO

Kreditkort 

Den letteste måde at booke din plads på kurset, er ved at betale med kreditkort. 

EAN 

Ønskes betaling via EAN, skal tilmelding ske på mail info@annettekjaersgaard.dk senest 1. juli. I mailen skal oplyses

 • Kursust navn
 • Email
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Arbejdsplads
 • EAN nummer
 • Referenceperson.

EAN regningen skal være betalt og fremgå på bankoversigt hos Dysfagiklinikken senest 17. august for kursister, der skal med på kurset, der starter 22. august. 

Tilmelder du andre 

Er du sekretær el. lign. og tilmelder andre, tilmeld da med kursistens kontaktinfo og email.

LÆRINGSMÅL

Efter gennemførelse af dette kursus vil deltagerne:

✔En dybdegående viden om og forståelse for funktionel anatomi og fysiologi i relation til ansigt, mund, svælg & åndedræt.

✔ Forstå skelettets fysiologi og bestanddele ift. mimik, synke-spise-drikke samt åndedrættet.

✔ Have forståelse for ansigtets mange muskelfunktioner ift. mimik samt indtag af mad og væske.

✔ Forstå det komplekse samspil af alle mundens muskler ift. at synke-spise-drikke.  

✔ Have opdateret viden om alle tungebenets mange muskelforbindelser, svælgets mange muskler og deres koordination ift. funktionen at synke-spise-drikke.

✔ Have indgående kendskab til respiratoriske musklers funktion i forbindelse med fx beskyttelse af luftvejene ifm. indtag af mad og drikke. 

✔ Have indgående viden om neural kontrol af synkning, nonverbal kommunikation & åndedræt.

✔ Kende kranienervernes vigtige betydning og funktion ift. mimik, synke-spise-drikke samt åndedrættet.

✔ Et netværk af sundhedsfaglige personer som også ønsker at få et øget kendskab til funktionel anatomi & fysiologi.

KOM MED PÅ KURSUS

Er du klar til at opdatere din viden indenfor “Ansigt, mund, svælg & åndedræt – funktionel anatomi og fysiologi i relation til synke-spise-drikke & nonverbal kommunikation” – så velkommen til. 

Jeg arbejder i øjeblikket på at færdiggøre de sidste detaljer på kurset, men du kan allerede nu skrive dig på en venteliste til første hold. Så skriver jeg til dig med det samme, når kurset åbner, så du kan reservere en plads. 

Der er kun 25 pladser på kurset, så vil du være blandt de allerførste, der får viden om, at kurset åbner for tilmelding, så skriv din email på listen. 

Så sender jeg dig en mail, når tilmelding og salget starter. Det er ganske uforpligtende.

OBS… betaling skal foretages ved tilmelding for at du er sikker på en plads. Så hvis du skal søge din arbejdsgiver om betaling af kurset, vil jeg anbefale du starter allerede nu.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Kurset koster kr. 3595,- + moms. Denne pris er introduktionspris til hold 2. Normalprisen er 3995,- + moms. 

Du betaler dit kursusgebyr ved tilmelding via kreditkort eller du aftaler EAN betaling – skriv da til info@annettekjaersgaard.dk

Ja, det anbefales at du følger kurset i de 8 uger. Modulerne udgives et af gangen – et modul pr. uge. Du opnår bedst læring ved at arbejde med ugens modul, og kan lettest følge kursets progression, hvis du følger læseplanen. 

Hvert modul afsluttes med en skriftlig prøve. Det er frivilligt, om du vil tage ugernes afsluttende prøver, men det anbefales fordi det giver dig mulighed for at reflektere over det lærte materiale fra ugens kursusindhold. 

Ja, du skal gennemføre den afsluttende prøve for at få et kursusbevis. Beviset fremsendes, hvis du har besvaret 80% af spørgsmålene korrekt. 

Nej, hele kurset gennemføres online. Der er intet fysisk fremmøde.

Kurset begynder den 22. august 2022, hvor du får adgang til første modul. 

Kurset slutter 14. oktober. 

Skulle du blive forhindret i at gennemføre kursus/uddannelsen pga. uforudsete hændelser, kan du anmode om at blive optaget på det kommende uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt. Det lader sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 1.500,- ex moms. Ønsker du, jf. uforudsete hændelser også at gennemføre eksamen på det kommende kursus-/uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt, lader dette sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 500,- ex. moms.

Dette aftales med Annette Kjærsgaard, og du er forpligtet til at give besked så hurtigt som muligt, hvis du rammes af uforudsete hændelser.