Copyright infringement

Dysfagiklinikkens Mission, Vision og Værdier

Gennem specialiserede indsatser sigter jeg mod at skabe en meningsfuld indvirkning på Dysfagiklinikkens kunders hverdags- og/eller arbejdsliv. Jeg stræber efter at bidrage til deres succes ved at øge sikkerhed og selvtillid i forhold til mad og drikke. Min mission er drevet af ønsket om at gøre en positiv forskel i hverdagen for dem, jeg hjælper, og skabe en betydningsfuld forandring i livet for personer med dysfagi –  også for deres pårørende.

Mission

Forbedre dysfagi tilgangen

Forbedre tilgangen til dysfagi Det skal være enklest muligt for flest muligt at kende til og håndtere dysfagi. Hos Dysfagiklinikken er det mit dedikerede mål at være en støttende partner for både patienter, personale og ledelse, der ønsker at forbedre håndteringen af mennesker, der har udfordringer med at synke, spise og drikke. 

Meningsfulde og sikre måltider

Jeg arbejder engageret for at bane vejen for en forbedret hverdag, hvor få ændringer i hverdagen kan hjælpe personer med dysfagi til at synke, spise og drikke sikkert og effektivt, så de igen kan deltage i sociale aktiviteter, hvor der serveres mad og drikke.

En støttende partner

Jeg er også en støttende og pålidelig partner for både individuelle patienter og deres pårørende samt fagprofessionelle inden for social- og sundhedssektoren, som har behov for at hjælpe mennesker med dysfagi-udfordringer.

Evidensbaseret praksis

Dysfagiklinikken levere praksisnære mono- og tværfaglige tiltag baseret på den nyeste forskning og evidensbaserede metoder inden for opsporing, udredning og behandling af dysfagi samt rehabilitering.

Vision

Forbedring af livskvalitet

Dysfagiklinikkens formål er at forbedre livskvaliteten for mennesker med dysfagi og deres pårørende ved at understøtte dem til at synke, spise og drikke sikkert og effektivt og dermed undgå utilsigtet vægttab.

Fremme social deltagelse

Klinikken ønsker at fremme social deltagelse for mennesker med dysfagi ved at understøtte dem til at deltage i sociale aktiviteter, hvor der serveres mad og drikke.

Sikkerhed og selvtillid

Formålet er også at øge sikkerhed og selvtillid hos mennesker med dysfagi i forhold til deres funktionsevner i ansigt, mund, svælg og åndedræt i relation til at spise og drikke.

Fagprofessionel udvikling

Dysfagiklinikken har til formål at bidrage til fagprofessionel udvikling inden for opsporing, udredning og behandling samt forståelse af kompleksiteten af dysfagi for både social- og sundhedsfagligt personale og deres ledelse.

Værdier

Engagement

Jeg går altid fagligt forest i formidling af dysfagi og indsamling af ny viden. Jeg holder øje med forskning og deltager selv i undersøgelser og projekter til udvikling og udbredelse af viden om dysfagi.

Dedikation

Dysfagiklinikken er dedikeret til at yde engageret og dedikeret indsats for at hjælpe mennesker med dysfagi samt personale og ledelse med at håndtere dysfagi-udfordringer i deres daglige arbejde.

Empati

Jeg underviser, rådgiver og leverer konsulentydelser med stor empati for hvert enkelt menneske eller organisation som jeg kommer i kontakt med. Jeg lægger vægt på praksisnære processer og formidling, fordi det er det, som jeg ser virker.

Respekt

Jeg udviser empati og respekt for hver enkelt menneskes- og arbejdsplads unikke udfordringer og behov, og arbejder med at skabe en positiv, understøttende og udviklende atmosfære.

SEND SIKKER POST

Klik på knappen herunder for at sende krypteret og sikker post til Dysfagiklinikken v. Annette Kjærsgaard