Copyright infringement

KAN DU LÆRE ANDRE DET, DU LIGE HAR LÆRT?

Du har lige været på et kursus om dysfagi. Du har lært rigtig meget, og du kan ikke vente med at komme hjem og bruge din nye viden i praksis.

Så du kommer smilende på arbejde, og bliver mødt af denne sætning fra din leder: ”Så skønt, alt det du har lært. Så kan du jo lige undervise de andre i dit team i det samme, ikke?”

Øhh.. Joh… Måske… Åh nej!

Det er ikke let ”bare” at lære andre det, du lige har lært.

Men det kan du lære.

På min nye uddannelse, lærer jeg dig nemlig, hvordan du kan blive den interne underviser og formidler på din arbejdsplads, og kan give din eksisterende og nye læring videre.

Må jeg præsentere dig for uddannelsen til:

CERTIFICERET ERGOTERAPEUTISK SYNKE-SPISE-DRIKKE FORMIDLER (SSD FORMIDLER)

1-årig efteruddannelse for ergoterapeuter med avancerede kompetencer inden for dysfagi

UDDDANNELSEN ER TIL DIG, DER ER

• Uddannet ergoterapeut
• Har mere end 2 års klinisk erfaring med udredning og behandling af borgere, der har udfordringer med at synke-spise-drikke.
• Har gennemført G/F.O.T.T. (5 dage) eller Håndtering af øvre dysfagi for ergoterapeuter (4 dage). Kursusbevis skal fremsendes i forbindelse med tilmelding til info@annettekjaersgaard.dk.
• Har gennemført og bestået onlinekurset ”Ansigt, mund, svælg & åndedræt – funktionel anatomi og fysiologi” – eller gennemfører det samtidig med første halvdel af uddannelsen.
• Er ansat på en arbejdsplads, hvor du skal undervise dine tværfaglige kolleger eller studerende.
 Hvor du har en ledelse, der understøtter denne efteruddannelse, og som giver dig klare rammer, tillid, sparring og anerkendelse i forbindelse med gennemførelse af efteruddannelsen. Forudsætning er at arbejdspladsen vil oprette en standard for en spiseinformation målrettet tværfagligt personale/pårørende.

OM UDDANNELSEN

Uddannelsen er en 1-årig efteruddannelse for ergoterapeuter med avancerede kompetencer inden for dysfagi.

På uddannelsen til synke-spise-drikkeformidler (SSD formidler) får du viden, færdigheder og træning i at formidle omkring udfordringer med at synke-spise-drikke til dine tværfaglige kolleger eller til studerende på sundhedsfaglige grunduddannelser.

Formålet med uddannelsen er, at ergoterapeuten opnår en høj faglig og pædagogisk kompetence inden for opsporing af dysfagi og hvordan dysfagi kan afhjælpes i hverdagen.

Uddannelsen har fokus på at ergoterapeuten udvikler eget undervisningsmateriale og opøver kvalificerede faglige kompetencer i formidling til tværfaglige kolleger/sundhedsfaglige studerende på egen arbejdsplads.

SSD FORMIDLER MED SPIST-MODELLEN

På uddannelsen vil du stifte bekendtskab med SPIST modellen, som er en model, du kan orientere dig i og sikre, at alle modellens del-elementer opnås ift. din rolle som fremtidig SSD-formidler.  

INFO-WEBINAR OM SSD FORMIDLER UDDANNELSEN

Den 10. januar 2023  præsenterede jeg et info-webinar om SSD formidler uddannelsen. Her får du viden om uddannelsen, krav og forventninger samt praktisk info om indhold og afholdelse. 

MANGE VIL GERNE UNDERVISE I DYSFAGI MEN...

I sommers, da jeg gik i gang med at skitsere den nye SSD-formidler uddannelse, spurgte jeg jer på nyhedsbrevet og andre i mit netværk om en række spørgsmål vedr. tværfaglig dysfagi-undervisning.
Det viste sig, at mange gerne vil undervise i dysfagi – og dele den viden, de selv har erhvervet på et kursus, forløb eller uddannelsesforløb, men…

64,7% svarer, at de ikke underviser i dysfagi fordi:

• Det kunne være rart med fælles undervisningsmateriale, med mulighed for at graduere i sværhedsgraden
• En uddannelse i at undervise i dysfagi ville være rart at have i ryggen
• Det kan være svært og tidskrævende at finde relevant undervisningsmateriale
• Jeg mangler mere viden om dysfagi
• Hvad der er vigtigt at formidle og hvordan
• Jeg har ikke praktisk afprøvning ift at undervise
• Svært ved at formidle på avanceret niveau
• Hvor meget faglig viden skal der deles

Alle disse ting imødekommer den nye uddannelse som synke-spise-drikke formidler, som jeg forventer åbner for første hold den 28. august 2023.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen består af 8 faglige moduler, der er gennemgående i del 1 og 2

Del 1: Viden og færdigheder

Del 2: Færdigheder og kompetencer

Modul 1

Dysfagi/aktivitetsproblemer med måltidet

Modul 2

Opsporing/udredning/behandling/ tværfaglighed

Modul 3

Normale synkeprocesser

Modul 4

Siddestilling/udgangsstilling

Modul 5

Mundstimulering/facilitering af synkning

Modul 6

Modificeret mad og drikke

Modul 7

Mundhygiejne

Modul 8

Spiseinformation

Desuden får du

Deltagelse i fire fysiske dage inkl. forplejning. Afholdes i Østjylland.

Midtvejsseminar inkluderer også overnatning i 2 personers hytter med forplejning (ikke drikkevarer).

Onlinekurset "Ansigt, mund, svælg og åndedræt" uden beregning

Walgrens beskrivelse af effektiv kompetenceudvikling bliver tilgangen i denne uddannelse. Hvor du hele tiden sætter din nuværende praksis og erfaring i spil ift. den nye viden fra uddannelsen og hvordan den bliver formidlet i din fremtidige tværfaglige undervisning i relation til personer, der har udfordringer med at synke-spise-drikke.

Når du tilmelder dig uddannelsesforløbet till SSD-formidler får du brugsret til kursets produkter og materiale. Men du udvikler dit eget materiale ud fra bl.a. illustrationerne i bogen “Ansigt, mund og svælg”. Brugsretten til materialet fra uddannelsen er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, fotograferes, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra Annette Kjærsgaard. Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Dysfagiklinikken v. Annette Kjærsgaard. 

DIT UDBYTTE AF UDDANNELSEN TIL SSD-FORMIDLER

✔ Du får på SSD-uddannelsen mulighed for at følge mig og lære af mine erfaringer gennem mange år i praksis med udredning & behandling, formidling, udvikling og forskning inden for dysfagi.

✔ Du får et praksisfællesskab og øve dig sammen med. 

✔ Du får støtte hele vejen.

✔ Du udvikler dit eget undervisningsmateriale.

✔ Du får gennem uddannelsen udviklet, afprøvet og certificeret din viden om synke-spise-drikke og færdigheder til at undervise dine tværfaglige kolleger gennem teori og praktiske øvelser, så det bliver lettere for dem at omsætte denne viden i deres hverdag, hvor de skal opspore og understøtte borgere, der har udfordringer med at synke-spise-drikke.

DIN UNDERVISER

Annette Kjærsgaard

Dysfagiklinikken ved ergoterapeut/Ph.d. Annette Kjærsgaard udbyder denne uddannelse. Annette brænder for at formidle viden om dysfagi. Har undervist i mere end 25 år både mono- og tværfagligt i håndtering af udfordringer med at synke-spise-drikke. Har arbejdet med udvikling og forskning i dysfagi, lige så længe.

Annette tog en magister i ergoterapi på Lunds’ universitet i Sverige i 2006 (MScOT) og forsvarede hendes Ph.d.-afhandling på Syddansk Universitet i Odense i 2012. Annettes akademiske fokus har også været på udredning og behandling af personer, der har problemer med at synke-spise-drikke.

I SSD-uddannelsen sætter Annette sine mange års kliniske, udviklings- og formidlingsmæssige og akademiske erfaringer i spil.

PRAKTISK INFO

Forventet start og længde på uddannelsen

• Forventet opstart primo 2024. 

Deltagerantal

Minimum 10 og maksimum 16 deltagere

Tidsforbrug

Anslået arbejdstid er 1 dag pr. uge i uddannelsesforløbet fra primo september 2023 til medio juni 2024. Dette inkludere forberedelse, gennemførelse af survey, gennemsyn af videolektioner i del 1, besvarelse af spørgsmål, gruppearbejde sammen med en anden deltager, deltagelse i 11-12 webinarer (afvikles på onsdage) og 4 fysiske seminarer (i Østjylland), eksamen efter del 1 (online spørgsmål), udarbejdelse og afprøvning af eget undervisningsmateriale, eksamen efter del 2 med bedømmelse af en optagelse af udvalgt del af egen undervisning mv.

EAN betaling

Vær obs på, at der tillægges et administrationsgebyr på kr. 300,- ved EAN betaling. Gebyret dækker manuel oprettelse på kursusplatform, mailkorrespondance herom, udarbejdelse og fremsendelse af EAN.

OBLIGATORISK LÆSNING

Bogen “Ansigt, mund og svælg” fra 2020 (Annette Kjærsgaard) er obligatorisk læsning på kurset – og indgår som fast pensum på forløbet. Illustrationerne fra bogen kan anvendes til udarbejdelse af eget undervisningsmateriale.

Alle kursister der tilmelder sig kurset skal derfor købe bogen inden undervisningsstart.

Bogen kan købes via Munksgaards hjemmeside 

Ergoterapeutforeningen har en aftale med Munksgaard om 20% til medlemmer af ETF.

Kursusgebyr

Kr. 49.900 + moms
 • Fuld adgang til alt kursusmaterialet
 • 4 fysiske seminarer (start/midtvejs/slut) for alle deltagere
 • 11-12 Undervisnings- og Q&A webinarer for alle deltagere
 • Onlinekurset "Ansigt, mund, svælg og åndedræt"
 • Kursusbevis for bestået uddannelse
 • Særpris på hold 1 - normalprisen er kr. 59.900 ,- + moms
 • Støtte hele vejen af passioneret ergoterapeut med mere end 30 års erfaring inden for dysfagi

VIGTIG INFO

Kreditkort 

Den letteste måde at booke din plads på kurset, er ved at betale med kreditkort. 

EAN 

Ønskes betaling via EAN, skal tilmelding ske på mail info@annettekjaersgaard.dk og betaling skal fremgå på Dysfagiklinikkens konto senest 1 måned før uddannelsesstart.

I mailen skal oplyses

 • Kursust navn
 • Email
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Arbejdsplads
 • EAN nummer
 • Referenceperson.

Tilmelder du andre 

Er du sekretær el. lign. og tilmelder andre, tilmeld da med kursistens kontaktinfo og email.

Vær obs på, at der tillægges et administrationsgebyr på kr. 300,- ved EAN betaling. Gebyret dækker manuel oprettelse på kursusplatform, mailkorrespondance herom, udarbejdelse og fremsendelse af EAN.

KOMPETENCEFONDE

Afhængig af, hvor du arbejder, er der mulighed for at søge kommunale og regionale kompetencepuljer.

• Læs om Den Kommunale Kompetencefond her 
• Læs om Den Regionale Kompetencefond her
• Læs om puljer hos Kompetencesekretariatet her

HVORFOR DETTE KURSUS

SSD-uddannelsen er blevet til, fordi jeg gennem de sidste 20
år, som F.O.T.T. instruktør, har oplevet, at jeres arbejdspladser efter
gennemført 5 dages G/F.O.T.T. kursus, forventer, at I kan formidle jeres nye
viden og færdigheder videre til jeres mono- og tværfaglige kolleger! 

I har næsten ikke haft mulighed for at komme hjem og ”lande i klinisk praksis” og få erfaringer med jeres nye viden og færdigheder selv!

Det er faktisk et stort krav og en næsten umulig opgave! 

På et G/F.O.T.T. kursus får du teoretisk og praktisk viden og færdigheder til at
udrede og behandle dysfagi, men du får ikke viden og færdigheder til at
formidle det videre.

Det får du til gengæld på SSD-uddannelsen!

SPØRGSMÅL OG SVAR

Du er velkommen til at skrive til mig på info@annettekjaersgaard.dk eller booke en tid via knapperne på siden herover – for at aftale tid til en afklarende samtale. Her kan jeg vejlede dig om dit behov matcher uddannelsen og evt. om muligheder for støtte til uddannelsen, jf. evt. kompetencefonde el. lign. Du kan også stille spørgsmål til uddannelsen, som du måtte have. 

Kurset koster kr. 49.900,- + moms. Denne pris er introduktionspris til hold 1. Normalprisen er 59.900,- + moms. 

Du betaler dit kursusgebyr ved tilmelding via kreditkort eller du aftaler EAN betaling – skriv da til info@annettekjaersgaard.dk

Ja, du skal deltage i hele kurset og de fysiske møder for at gennemføre uddannelsen og opnå bevis efter afsluttende prøve.

Ja, for at dokumentere at du har fuldført uddannelsen tilfredsstillende, skal du gennemføre prøverne for at få bevis for din uddannelse.

Ja, der er fire fysiske seminarer, som afvikles i Østjylland – lokation oplyses inden ankomst.

De 11-12 undervisnings- og Q&A webinarer afvikles online via ZOOM og optages, hvis du ikke har mulighed for at deltage. Du må på webinarerne  have et fravær på 20%, men der mødepligt på de fysiske seminarer.

• Forventet opstart på uddannelsen er primo 2024.

Vi mødes online via Zoom samt til de fysiske arrangementer.

Materialet er tilgængeligt på kursusplatformen EasyMe. Du får instruktioner til login, når du er tilmeldt.

Skulle du blive forhindret i at gennemføre kursus/uddannelsen pga. uforudsete hændelser, kan du anmode om at blive optaget på det kommende uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt. Det lader sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 1.500,- ex moms. Ønsker du, jf. uforudsete hændelser også at gennemføre eksamen på det kommende kursus-/uddannelseshold efter det hold, du er tilmeldt, lader dette sig gøre for et administrationsgebyr på kr. 500,- ex. moms.

Dette aftales med Annette Kjærsgaard, og du er forpligtet til at give besked så hurtigt som muligt, hvis du rammes af uforudsete hændelser.