Copyright infringement

Ergoterapeutiske boganmeldelser af “Ansigt, mund og svælg” der udkom i en ny version i 2020

Udarbejdet af ergoterapeuterne Linda-Maria Delgado Grove, Klinik for Tidlig Neurorehabilitering Regionshospitalet Hammel Neurocenter og

Nete Deela Rauhe Harreby privatpraktiserende ergoterapeut, www.ergoterapien.dk, Gistrup 

 

Linda-Maria og Nete er to erfarne ergoterapeuter med mange års erfaring inden for undersøgelse og behandling af personer med dysfagi.  Da vores fagblad “Ergoterapeuten” ikke modtager og publicerer boganmeldelser, så har Linda-Maria og Nete heldigvis valgt at sende deres anmeldelser af bogen til mig.  “Ansigt, mund og svælg”, udkom den 14. august 2020 i en ny og gennemgribende 2. version.   

 

I får her deres anmeldelser:

 

Ergoterapeut Linda-Maria Delgado Grove skriver:

Som ergoterapeut der på daglig basis arbejder med dysfagi er ansigt, mund og svælg en vigtig grundbog i hvordan vi som ergoterapeuter kan være med til at håndtere de problematikker vores patienter står med. Bogen har været et systematisk værktøj i min daglige praksis og som har været medvirkende årsag til at gøre undersøgelse og dysfagi til en ergoterapeutisk kerneydelse i Danmark.

2. udgave overrasker med nye og andre facetter som er en vigtig del af undersøgelsen og behandlingen af dysfagi. I bogens afsnit om ansigtets, mundens og svælgets knogler og muskler i relation til synkning kan man på en overskuelig måde se hvordan disse strukturer har stor betydning for undersøgelse og behandling af dysfagi. Der er lavet skemaer med opdeling af muskel, nerve og funktion som gør redskabet meget brugbart i hverdagen. Derudover inddrager Annette Kjærsgaard F.O.T.T. – algoritmen i bogen på en måde så den bliver inkorporeret i beskrivelserne af undersøgelse og behandling af patienten. Som kliniker kan jeg overskueligt finde vej i den proces det er at undersøge og behandle dysfagi.

Som noget nyt er den tværfaglige indsats et vigtigt element i bogen. Det er så rigtigt set af Annette Kjærsgaard at inddrage og involvere de tværfaglige indsatser i at være opmærksom på dysfagi problematikker. Kun sammen kan vi løfte denne opgave.

Til slut skal nævnes hvordan Annette har fået alle undersøgelsesskemaerne ført ind i den digitale verden. De er nu tilgængelige digitalt og kan derfra direkte anvendes og overføres til patientens journal. Dette gør arbejdsprocessen let og gør materialet levende.

En rigtig flot opdatering af ansigt, mund og svælg med mange nye men væsentlige facetter. Den fortjener en gennemlæsning for alle der arbejder med dysfagi. God læsning.

 

 

Ergoterapeut Nete Deela Rauhe Harreby skriver:

At kunne spotte og behandle dysfagi kræver en tværfaglig indsats og ikke mindst viden om bl.a. ansigt, mund og svælg . Og netop viden om d isse emner kommer Annette Kjærsgaards bog Ansigt, mund og svælg godt omkring.

Bogen er skrevet i et let og forståeligt sprog, med mange gode tegninger , således alle der vil vide mere , uanset om man er sundhedsfagligt uddannet eller bare nysgerrig på viden sagtens kan læse bogen.

Bogen giver læseren indsigt i de mange problemstillinger , der kan opstå og dermed påvirke et menneske , der har dysfagi og sætter fokus på de færdigheder der skal til under hele aktiviteten “At spise et måltid ”. Bogen er opdelt i små overskuelige kapitler, og efter et endt kapitel, får man lyst til at læse videre. Bogen kan ligeledes bruges som opslagsværk, og hvert kapitel afsluttes med en lille opsummering af hovedpunkter og refleksions spørgsmål , som fungerer godt , både som selv refleksion eller som diskussionsemner i grupper.

Jeg kan varmt anbefale bogen til alle der måtte have interesse for eller vil vide mere om behandler og i min undervisning, hvor jeg har kursister, der spænder fra ikke faglært personale til uddannet sundhedspersonale.