Copyright infringement

Annette Kjærsgaard

Kender du FOIS?

FOIS skalaen I forhold til målinger af dysfagi inden for neurologien anbefaler Sundhedsstyrelsen FOIS skalaen – Functional Oral Intake Scale. Sundhedsstyrelsen skriver om FOIS i ”Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne – hos voksne med erhvervet hjerneskade”. Hvad kan FOIS anvendes til? FOIS benyttes til at opsummere personens evne til at synke mad

Kender du FOIS? Read More »

utilsigtede hændelser ift. dysfagi

Indberetning af utilsigtede hændelser i relation til dysfagi

Utilsigtede hændelser ift. dysfagi – det er temaet for dette indlæg. Jeg har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) for at høre, om de har trukket nyere tal, end de angivne i Temarapporten fra 2012, fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) i relation til dysfagi. Jeg skrev i foråret 2023 denne mail til STPS: ”Jeg

Indberetning af utilsigtede hændelser i relation til dysfagi Read More »

Bliver du også helt træt af at høre og læse om IDDSI

Svar til træt ergoterapeut 😊 Jeg fik efter ferien denne mail fra en ergoterapeut, hvis kollega havde læste ind i den danske oversættelse af IDDSI-version 2 Hej Annette. Altså jeg bliver så træt, når jeg læser om IDDSI, og om hvordan vi skal gøre dysfagi udredningen endnu mere kompliceret for både ergoterapeuter, personale, borger og

Bliver du også helt træt af at høre og læse om IDDSI Read More »

National Klinisk Retningslinje (NKR) øvre dysfagi opdateres ikke længere!!!

Jeg opdager tilfældigt, at der nu står “Anbefalingerne er ikke længere gældende” på Sundhedsstyrelsens (SST) hjemmesiden vedr. National Klinisk Retningslinje (NKR) øvre dysfagi og skriver derfor denne mail til SST: “Jeg er formand for Ergoterapifagligt Selskab for dysfagi (EFS-dysfagi) og har været med i udarbejdelsen af den nuværende NKR øvre dysfagi tilbage i 2015 og

National Klinisk Retningslinje (NKR) øvre dysfagi opdateres ikke længere!!! Read More »

Hvad er F.O.T.T.-SAS?

Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) – Swallowing Assessment of Saliva (F.O.T.T.-SAS)     Hvad er F.O.T.T-SAS? Sundhedsstyrelsen skriver bl.a.  i “Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne – for voksne med erhvervet hjerneskade” fra 2020. F.O.T.T er en klinisk undersøgelse og behandling tilgang af funktioner indenfor det facio-orale område. Den kliniske undersøgelse går forud for

Hvad er F.O.T.T.-SAS? Read More »

Opdatering på det systematiske review og evidensbaserede anbefalinger til mad og drikke med modificeret konsistens til voksne med øvre dysfagi

Her i foråret har Tina Hansen, Anne Marie Beck, Ingrid Poulsen og jeg revideret vores tidligere artikel om anbefalinger til mad og drikke med modificeret konsistens til voksne med øvre dysfagi. Det er blevet til en 5 sider lang artikel om det systematiske review og evidensbaserede anbefalinger vedr. konsistensen af mad til voksne med dysfagi.

Opdatering på det systematiske review og evidensbaserede anbefalinger til mad og drikke med modificeret konsistens til voksne med øvre dysfagi Read More »

Personer med hjerneskaders oplevelser af vanskeligheder med at synke-spise-drikke

ABSTRACT Her kommer den engelske abstract som jeg fik accepteret til verdenskonferencen i Rehabilitering, som skulle have været afviklet i 2020, men som pga. Corona blev udsat til 7. til 9. September 2021.   First-hand experience of severe dysphagia following brainstem stroke: two case reports   Annette Kjaersgaard, PhD, Occupational Therapist¹, Hanne Pallesen, PhD, Physiotherapist¹, ¹Hammel Neurorehabilitation

Personer med hjerneskaders oplevelser af vanskeligheder med at synke-spise-drikke Read More »

👨🏻‍🦲 Ansigtet er sjælens spejl … og hvor meget påvirker mundbindet egentlig vores personlige visitkort? 😷

Ansigt, fjæs, betyder egentlig facade. Ansigtet er menneskeoverfladens mest udtryksfulde del. Ansigtet afspejler psykens intensioner, stemninger og følelser. Ansigtet er også vores personlige visitkort (fra Mogens Hansens bog “Ansigter”) Et menneske kan pga en hjerneskade ikke mere genkende ellers velkendte ansigter og dermed personer. Dette betyder at de fejlopfatter og fejlfortolker andres følelser, stemninger og

👨🏻‍🦲 Ansigtet er sjælens spejl … og hvor meget påvirker mundbindet egentlig vores personlige visitkort? 😷 Read More »

Ergoterapeutiske boganmeldelser af “Ansigt, mund og svælg” der udkom i en ny version i 2020

Udarbejdet af ergoterapeuterne Linda-Maria Delgado Grove, Klinik for Tidlig Neurorehabilitering Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Nete Deela Rauhe Harreby privatpraktiserende ergoterapeut, www.ergoterapien.dk, Gistrup    Linda-Maria og Nete er to erfarne ergoterapeuter med mange års erfaring inden for undersøgelse og behandling af personer med dysfagi.  Da vores fagblad “Ergoterapeuten” ikke modtager og publicerer boganmeldelser, så har Linda-Maria

Ergoterapeutiske boganmeldelser af “Ansigt, mund og svælg” der udkom i en ny version i 2020 Read More »

Samarbejde med Det Danske Madhus

Det Danske Madhus skriver følgende omkring vores samarbejde i december nummereret 2020, som har tema omkring samarbejde på tværs. Samarbejde med ergoterapeut   Det Danske Madhus samarbejder med Annette Kjærsgaard omkring videreudvikling af mad med modificeret konsistens (dysfagi-diæt).   Annette er ergoterapeutisk specialist med PhD inden for dysfagi og er ejer af Dysfagiklinikken. Annette formidler

Samarbejde med Det Danske Madhus Read More »

Insitutionen Fårevejle Kirkebo fik styrkede kompetencer i dysfagi

Jeg holder kurser i hele landet og på mange forskellige institutioner og bosteder. Alle kurser tilrettelægges, så de passer ind i den pågældende arbejdsplads-/institutions hverdag.   Kursus på Fårevejle Kirkebo   Et af de steder, jeg har afholdt kursus i 2020 er på Bo- og udviklingshuset Fårevejle Kirkebo, som er et bosted for unge og voksne

Insitutionen Fårevejle Kirkebo fik styrkede kompetencer i dysfagi Read More »

Dysfagi og medicin

Dette indlæg er skrevet med ikke lægefaglige øjne, men set ud fra mere end 30 års klinisk ergoterapifaglig praksis med undersøgelse og behandling af borgere med dysfagi i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle samt en Ph.d. indenfor dysfagi.   Årsager til dysfagi Dysfagi defineres traditionelt i den medicinske verden som synkebesvær. Dysfagi stammer fra græsk,

Dysfagi og medicin Read More »

Sundhed.dk har lanceret ny platform for fagpersoner, der rehabiliterer borgere med hoved-hals-kræft

Dette er en orientering til fagprofessionelle, der rehabiliterer borgere med hoved-hals-kræft   Sundhed.dk Har lanceret en ny platform for fagpersoner, der rehabiliterer borgere med hoved-hals-kræft. Her er bl.a. et afsnit omkring ergoterapi til undersøgelse af spise- og synkebesvær.   https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/opslag-og-vaerktoejer/rehabilitering-hoved-halskraeft/

Sundhed.dk har lanceret ny platform for fagpersoner, der rehabiliterer borgere med hoved-hals-kræft Read More »