Indlæg af Annette Kjærsgaard

Nyt tilbud om tværfaglig udredning & behandling af synkeproblemer efter behandling for kræft i mund og hals

Har du fortsat synkeproblemer efter afsluttet offentligt behandlingstilbud for hoved- og halskræft? Privat tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Stemmeklinik og Dysfagiklinikken Aarhus stemmeklinik tilbyder nu en systematisk, tværfaglig udredning og behandling af senfølger efter behandling for hoved- og halskræft . Du kan allerede nu kan bestille tid til udredning. […]

Vejlefjord Rehabilitering fik fælles faglig viden om dysfagi

I dag skal du møde Carsten Jensen Kraft. Han er ledende terapeut ved Vejlefjord Rehabilitering, som er et rehabiliteringscenter for børn, unge og voksne, der oplever funktionsnedsættelse i forbindelse med hjerneskade, langtidssygdom eller operation. Han fortæller i denne case-story om oplevelsen af det tredages tværfaglige kursus i dysfagi, som hedder “Klar-parat-start” og hvor vi allerede under […]

Insitutionen Fårevejle Kirkebo fik styrkede kompetencer i dysfagi

Jeg holder kurser i hele landet og på mange forskellige institutioner og bosteder. Alle kurser tilrettelægges, så de passer ind i den pågældende arbejdsplads-/institutions hverdag.   Kursus på Fårevejle Kirkebo   Et af de steder, jeg har afholdt kursus i 2020 er på Bo- og udviklingshuset Fårevejle Kirkebo, som er et bosted for unge og voksne […]

Dysfagi og medicin

Dette indlæg er skrevet med ikke lægefaglige øjne, men set ud fra mere end 30 års klinisk ergoterapifaglig praksis med undersøgelse og behandling af borgere med dysfagi i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle samt en Ph.d. indenfor dysfagi.   Årsager til dysfagi Dysfagi defineres traditionelt i den medicinske verden som synkebesvær. Dysfagi stammer fra græsk, […]

,

Bør vi fortsat anvende EAT-10 i DK?

Eat-10 (Eating Assessment Tool) bliver i dag anvendt flere steder i kommunerne til at screene borgere for selv-oplevet øvre dysfagi.   Tina Hansen og jeg har lige fået publiceret artiklen “Item analysis of the Eating Assessment Tool (EAT-10) by the Rasch model: a secondary analysis of cross-sectional survey data obtained among community-dwelling elders”. I dette […]

Sundhed.dk har lanceret ny platform for fagpersoner, der rehabiliterer borgere med hoved-hals-kræft

Dette er en orientering til fagprofessionelle, der rehabiliterer borgere med hoved-hals-kræft   Sundhed.dk Har lanceret en ny platform for fagpersoner, der rehabiliterer borgere med hoved-hals-kræft. Her er bl.a. et afsnit omkring ergoterapi til undersøgelse af spise- og synkebesvær.   https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/opslag-og-vaerktoejer/rehabilitering-hoved-halskraeft/

Smag på livet – netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger

  Jeg repræsentere Ergoterapifagligt Selskab for dysfagi (EFS-dysfagi) i dette netværk i forhold til rehabilitering af borgere med senfølger efter hoved-hals-kræft. Du vil også kunne deltage i dette netværk.   Formålet med netværket Smag på livet er: at styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering og palliation at øge viden om omfanget […]

First-Hand Experience of Severe Dysphagia Following Brainstem Stroke: Two Qualitative Cases

Jeg har, i samarbejde med fysioterapeut og forsker Hanne Pallesen fra Hammel Neurocenter, lige fået udgivet den sidste kvalitative artikel med data fra min PhD. Dette studie beskriver interviews med to patienter, der har skade i hjernestammen, og deres oplevelser af svær dysfagi under indlæggelsen i neurorehabilitering og kort tid efter udskrivelsen. Du kan her […]

The effect of intensified nonverbal facilitation of swallowing on dysphagia after severe acquired brain injury: A randomised controlled pilot study

Senior F.O.T.T. Instruktør Daniela Jakobsen fra Hvidovre Hospital har i december 2019, i samarbejde med kolleger, udgivet denne artikel: BACKGROUND: There is little high-level evidence for the effect of the nonverbal facilitation of swallowing on swallowing ability in the subacute stage of rehabilitation following severe acquired brain injury (ABI). OBJECTIVE: To pilot test a randomised […]