Copyright infringement

Skræddersyet G/F.O.T.T. kursusforløb gav nye kompetencer til ergoterapeuterne i Odense Kommune

Efter tildeling af udviklingsmidler fra kommunens interne velfærdspulje, fik Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune et individuelt tilrettelagt G/F.O.T.T kursusforløb – som jeg har fået lov til at dele relevante takeaways fra.

Formålet med et G/F.O.T.T. kursus er at give teoretisk viden om og praktiske færdigheder i at anvende F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som udrednings- og behandlingstilgang til bl.a. ældre borgere, der har udfordringer med f.eks.  mimik, synke, drikke, spise, tale samt åndedræt. 

Kurset er et tværfagligt grundkursus og er baseret på F.O.T.T.-konceptet.

Målgruppen er eksempelvis fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt talepædagoger. På kurset i Odense deltog 25 ergoterapeuter, en social- og sundhedsassistent og en klinisk diætist. Alle ansat i Ældre og Handicapforvaltningen.

I de forskellige dele af kursusforløbet i Odense, deltog også hjemmeboende borgere, der havde bl.a. udfordringer med dysfagi, mimik eller åndedræt. 

Nedenstående case er tilrettelagt med hjælp og tilladelse fra Odense Kommune.  

Evaluering af forløbet

1. Hvad er den største forandring/forbedring som et lokalt afviklet G/F.O.T.T. kursusforløb har givet jeres forvaltning?

Været en styrke, at medarbejderne har været afsted sammen med kollegaer som arbejder på samme måde, i samme omsorgssystem og efter samme arbejdsgange. 

medarbejderne har kunne søge sparring og har kunne spejle sig meget i deres kollegaer undervejs. Det har været en styrke ift. implementeringen at kurset har været afholdt lokalt og har været med til at vise medarbejderne at det er noget som forvaltningen ønsker at prioritere.

Derudover har de borgere, som har deltaget på kurset, også lignet dem, de selv kunne møde i deres daglige virke.

2. Hvad er det allermest unikke ved kursusforløbet? 

At det har været let tilgængeligt for medarbejderne (geografisk), afholdt på egne matrikler, med et skræddersyet program og borgere som kommer fra den kontekst medarbejderne er vant til.

Det fornemmer vi har haft stor betydning for deltagerne.  

3. Hvilken forskel er den største i forvaltningen efter kursusforløbet? 

Genoptræning i forhold til dysfagi er en opgave, som i højere grad kan løses lokalt på den enkelte arbejdsplads, da flere medarbejdere nu har kompetencerne.  

4. Hvilke betænkeligheder havde I før I valgte at købe G/F.O.T.T. forløbet?  

Hvor meget det ville kræve at arrangere det. Særligt når der også er tale om borgerinddragelse. Derudover er der mange materialer, der skal indkøbes og meget logistik der skal gå op. 

5. Hvad kunne have afholdt jer fra at arrangere kurset lokalt i kommunen? 

Omfanget af praktiske forberedelser, herunder eksempelvis indkøb af remedier man ikke er vant til.

Derudover kræver det meget, at der skal være borgerinddragelse og man ikke er på en matrikel hvor borgerne/patienterne er.

I de forbindelse er der også en del andre ting, såsom information, samtykke mv. som der skal koordineres og være styr på.  

6. Vil du anbefale andre kommunale forvaltninger et sådant kursusforløb? Og hvorfor? 

Ja – hvis man har et behov som vi havde.

Det kræver også en vis kapacitet og mange ressourcer at kunne arrangere kurset lokalt, når man ikke er vant til det.

Men hvis man har de fysiske rammer og ressourcerne til forberedelserne, og man skal have uddannet et stort antal medarbejdere, giver det rigtigt god mening at afholde kurset på denne måde.  

Kontakt mig, hvis du ønsker kursusforløb eller foredrag i din kommune

Jeg tilrettelægger gerne skræddersyede kursusforløb eller holder foredrag i kommuner i hele landet. 

Vær opmærksom på, at der evt. kan søges støtte til kompetenceudviklingen gennem den kommunale kompetencefond, den regionale kompetencefond eller den statslige kompetencefond.

Kommer du til ERGO24?

Så kan du høre mere om dette kompetenceforløb på 2. dagen den 7. november 2024 fra kl. 11.30-12.30 under titlen Kommunalt dysfagi kompetenceudviklingsforløb – Fra ide til implementering v/ Carina Baagøe Larsen, Udviklingsterapeut, cand san ergo, Odense Kommune Ældre- og handicapforvaltningen. Hvor jeg er medforfatter og medunderviser på denne workshop.