Copyright infringement

Bliver du også helt træt af at høre og læse om IDDSI

Svar til træt ergoterapeut 😊

Jeg fik efter ferien denne mail fra en ergoterapeut, hvis kollega havde læste ind i den danske oversættelse af IDDSI-version 2

Hej Annette.

Altså jeg bliver så træt, når jeg læser om IDDSI, og om hvordan vi skal gøre dysfagi udredningen endnu mere kompliceret for både ergoterapeuter, personale, borger og pårørende.

Vi havde endelig fået konsistenserne udbredt, og lavet undervisningsmateriale på det. Hvorfor ændre det igen? Og hvorfor går vi over til at give med sprøjte?

Det fordrer jo ikke just udbredningen af dysfagi opsporingen, hvor vi forsøger at gøre det let forståeligt, naturligt og tilgængeligt for borger og personale.

PS: Læs det med lidt humor fra en ergoterapeut der lige er mødt ind efter ferien, og forsøger at skabe overblik over de opgaver der venter på mit bord. Undskyld mit opstød, men kan du ikke følge mig lidt?”

Det forstår jeg godt

For nu at starte med det sidste:

“Jo, jeg kan godt følge dig og din kollega”.

Jeg bliver også helt træt ved tanken om at skulle til at implementere ny viden, når ikke engang den gamle er implementeret.

Og I skal vide at jeg har om nogen, igennem de sidste 20 år, haft fingrene i ”bolledejen” med hensyn til implementering af viden om mad og drikke med modificeret konsistens til borgere, der er småtspisende og har udfordringer med at synke, spise og drikke.

Derfor er det heller ikke tilfældigt, at Ergoterapifagligt Selskab for dysfagi (EFS-dysfagi) vælger at gå foran i oversættelsen af IDDSI. Det har faktisk været et stort ønske fra vores medlemmer.

Hvad har vi haft fokus på omkring mad og drikke med modificeret konsistens indtil nu i Danmark?

Kosthåndbog og danske anbefalinger

Jeg udarbejdede i 2003, i samarbejde med klinisk diætist Kirsten Færgemann, den første kosthåndbog med et afsnit om mad og drikke med modificeret konsistens til Silkeborg Centralsygehus, som fremstillede maden til Hammel Neurocenter, hvor jeg dengang var ansat.

Det var første gang, der kom noget på skrift om det.

Denne beskrivelse kom senere med i den første Nationale Kosthåndbog.

Jeg har senere i flere omgange været med til, sammen med tværfaglige kolleger, at revidere disse beskrivelser efter bl.a. internationale forskningsresultater.

Senest har jeg været med at oversætte de internationale definitioner© The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 2019 (IDDSI) for mad og drikke med modificeret konsistens.

EFS-dysfagi har været ansvarlige for denne oversættelsesproces.

Ergoterapeut og Ph.d. Studerende Signe Janum Eskildsen har været ansvarlige for oversættelsesprocessen, der samlet set har taget et par år.

IDDSI version 2 er nu i en dansk version og klar til implementering i Danmark.

IDDSI

International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) blev grundlagt i 2013 med det formål at udvikle nye internationale standardiserede terminologier og definitioner til at beskrive modificerede madvarer og fortykkede væsker, der anvendes til personer med dysfagi i alle aldre, i alle plejesektorer og alle kulturer.

IDDSI-referencerammen er værktøjer til at kommunikere om de anbefalede konsistenser af mad og drikke samt testmetoder, som udgør en mere objektiv måde at kontrollere tekstur og konsistens på. 

Målet på sigt i DK

Målet er, at disse beskrivelser på sigt skal erstatte den nuværende dysfagi-diæt i den Nationale Kosthåndbog.

IDDSI er beskrivelser af definitioner, fysiske funktionsniveau og testmetoder af mad og drikke med modificeret konsistens.

Ting tager tid!

Ja, og de nuværende beskrivelser i den Nationale Kosthåndbog er ikke engang implementeret derude i klinisk praksis… mange steder eksisterer fx begreberne konsistenstrappen, gelekost, blendet kost fortsat. Blendet kost har jeg aldrig været med til at beskrive… og konsistenstrappen og gelekost er kun nævnt i den første version fra 2003.

Så ting tager tid både at lære og aflære!

Og det skal vi også forvente i forbindelse med implementering af IDDSI. Det er ikke et skal, men et kan og arbejdspladser bestemmer selv om og hvornår man vil lægge om.

Det forventes at IDDSI kommer til at erstatte de nuværende beskrivelser af mad og væske med modificeret konsistens, når anbefalinger for Dansk Institutionskost, skal revideres i 2024.

Kliniske retningslinjer

Sideløbende med arbejdet med Den nationale kosthåndbog har en lille forskergruppe bestående af klinisk diætist Anne Marie Beck, ergoterapeut Tina Hansen, sygeplejerske Ingrid Poulsen og jeg udarbejdet den kliniske retningslinje https://cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/ernaering/klinisk-retningslinje-for-modificeret-kost-og-vaeske-til-voksne-880518-aar-personer-med-oevre-dysfagi/ .

Den udarbejdede vi første gang i 2012 – reviderede i 2016 – og 3. revision har lige været i høring i 2023 og vi er i gang med at tilpasse retningslinjen ud fra de meget relevante høringssvar.

Vi har også publiceret disse tre artikler på baggrund af arbejdet.

Disse artikler ligger også til grund for den nuværende beskrivelse af dysfagi-diæten i kosthåndbogen.

Lidt flere svar på mailen

”Vi havde endelig fået konsistenserne udbredt, og lavet undervisningsmateriale på det. Hvorfor ændre det igen? Fordi vi gerne vil kunne sammenligne os med udlandet og anvende international forskning og det kræver at vi anvender de samme definitioner, funktionsbeskrivelser og testmetoder.

 

Og hvorfor går vi over til at give med sprøjte?”
Vi skal ikke give med sprøjte! Vi kan anvende sprøjten til at teste om konsistensen er den, som svarer til definitionen og som ergoterapeuten har udredt, at borgeren kan drikke sikkert og effektivt. Igen, anvendelse af sprøjte er ikke et SKAL, men et KAN!

Vil du og din arbejdsplads gerne være på forkant og blive ”first movers” inden for IDDSI?

Vil du allerede have viden om IDDSI-referenceramme, hvad der er forskellene på den og den nuværende dysfagi-diæt og begynde at forholde dig, dine kolleger og din ledelse til om, hvornår og hvordan I skal implementere IDDSI på jeres arbejdsplads eller I vil køre videre med jeres nuværende praksis for mad og drikke med modificeret konsistens?

Jeg har brugt sommeren på at udvikle online kursus om “International Dysphagia Diet Standardisation Initiative”

Tilmelder du til onlinekurset får du:

✔ 14 videolektioner med grundig introduktion, undervisning og praksisanvendelse ift. IDDSI

✔ Pdf-dokumenter af undervisnings-slides fra videoernes præsentationer, som du kan gemme og tilføje dine egne kommentarer undervejs i kurset

✔ Relevante links og ressourcer fra IDDSI.org hjemmesiden

✔ Adgang til et online bibliotek med bl.a. de to danske IDDSI-oversættelser, handouts, posters, en række relevante videnskabelige artikler osv.

✔ Mulighed for at deltage i en tværfaglig DK-IDDSI-ERFA Facebook gruppe, hvor vi kan dele erfaringer undervejs både med hensyn til fortolkning, implementering af IDDSI mv.

✔ Detaljeret gennemgang af IDDSI-referencerammen, den danske oversættelsesproces og vores overvejelser og refleksioner undervejs samt spørgsmål og kommentarer fra den danske spørgeskemaundersøgelse/IDDSI høringsproces.

✔ Sammenholdning af IDDSI med den nuværende danske dysfagi-diæt beskrevet i anbefalinger til Dansk institutionskost samt den nationale kosthåndbog.

✔ En skitsering af planer for fremtidig organisering og implementering af IDDSI i DK.

✔ Mulighed for at gå i dialog med din underviser og de øvrige kursister

Du er velkommen – se mere her

Vil I gerne have et fysisk oplæg omkring IDDSI til et personalemøde?

Jeg kommer gerne ud og holder et oplæg for en samlet flok hos jer af f.eks. ergoterapeuter, kliniske diætister og køkkenpersonale.

Kontakt mig vedr. udarbejdelse af tilbud på oplæg/kursus tilpasset jeres behov.

Udgør kørselstiden samlet mere end 4 timer, så må der forventes udgifter en hotelovernatning med morgenmad.

Der er også mulighed for både teori og praksis omkring IDDSI

Her får I både et teoretisk oplæg og praktisk workshop i køkkenet. Jeg samarbejder med Mobil Diætisten v/Kirsten Færgeman  og Værdigmad v/Majken Alexander, så denne undervisning vil blive planlagt og afviklet sammen med en af dem.

Pris aftales.

Kontakt mig her

Har du spørgsmål, så giv endelig lyd… du kan ringe, skrive eller sende et eller andet form for røgsignal 😊