Copyright infringement

Lugtesansens betydning for smag

Ergoterapeuter & dysfagi

Som ergoterapeuter, der behandler patienter med dysfagi, er det vigtigt at vi også tage lugtesansen med i vores udredning og behandling af dysfagi.

Ergoterapeuter & senfølger efter Corona

Mistet lugte- og smagssans er også det stærkeste symptom på, at man er smitte med Corona. Så de ergoterapeuter som er med i det tværfaglige team omkring behandling af senfølger efter Corona bør også have viden, færdigheder og kompetencer, der kan udrede og behandle nedsat eller manglende lugtesans.

Lugtesansens betydning

Lugtesansen er en vigtig del af en smagsoplevelse, idet duft udgør 80% af oplevelsen af flavour. Flavour er den samlede oplevelse af alle sanseindtryk (duft, smag, lyd, følelse og syn). Altså den samlede fysiologiske smagsoplevelse, som man får, når man spiser.

Therese Ovesen, overlæge på lugte- og smagssansambulatoriet i Holstebro:

Det er ikke din smagssans der fortæller, at det er en appelsin, du spiser. Det gør din lugtesans. Din smagssans fortæller bare, om det er surt eller sødt”

Nedsat lugtesans

Mange danskere har nedsat lugtesans (ca. 10%), mens ca. 1% slet ikke har nogen lugtesans. Den hyppigste klage er, at maden ikke længere smager af noget. Dette er, fordi lugtesansen spiller en meget vigtig rolle, når vi spiser. Smagssansen bidrager kun med de fem grundsmage, mens lugtesansen kan registrere mange millioner forskellige dufte.

Årsag til tab af lugtesans

Der kan være mange årsager til tab af lugtesansen. De hyppigste årsager er:

👉 Inflammation i næsen (typisk grundet allergi eller efter influenza/forkølelse)
👉 Hovedtraumer (lugtenerverne er meget sårbart placerede)
👉 Medicin eller stoffer i omgivelserne (mange typer medicin kan nedsætte eller ændre lugtesansen)
👉 Derudover kan man i sjældne tilfælde miste lugtesansen efter operationer (primært næseoperationer) eller grundet ændringer mere centralt i lugtesignalernes vej mod hjernen.

Ved nogle af årsagerne til nedsat lugtesans vil det være muligt at opstarte eller henvise til behandling, der kan forbedre lugtesansen.

Her kan du læse mere:

Du kan læse mere om mulig udredning og behandling på ambulatoriet i Holstebro:

https://www.vest.rm.dk/afdelinger/ore-nase-halsafdelingen/ny_patienter-og-parorende/ny_ambulatorium/flavour-institute/

Og om deres forskning via dette link:

Flavour Institute

På denne hjemmeside finder du meget mere om hvad der har betydning på smag:

http://www.smagforlivet.dk/undervisning/folkeskolen/tv%C3%A6rfaglig/baggrundsviden-smagens-fysiologi-og-psykologi/baggrundsartikel