Copyright infringement

Kender du FOIS?

FOIS skalaen

I forhold til målinger af dysfagi inden for neurologien anbefaler Sundhedsstyrelsen FOIS skalaen – Functional Oral Intake Scale.

Sundhedsstyrelsen skriver om FOIS i ”Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne – hos voksne med erhvervet hjerneskade”.

Hvad kan FOIS anvendes til?

FOIS benyttes til at opsummere personens evne til at synke mad og drikke.

Ofte scores FOIS af den behandlende terapeut, som arbejder i regional neurorehabilitering, når patienten indlægges, systematisk under indlæggelsen og ved udskrivelse.

FOIS kan give en fornemmelse af, om der er sket en funktionel fremgang eller tilbagegang i relation til mad og drikke under behandlingsforløbet. FOIS kan potentielt anvendes til objektiv vurdering af indtagelse af oral ernæring hos forskellige diagnosegrupper.

FOIS er enkelt at udføre og ikke tidskrævende at score.

Sådan ser FOIS skalaen ud

Kilde: © Ansigt, mund og svælg – Undersøgelse og behandling af dysfagi og tilgrænsende problemer.
Annette Kjærsgaard. Munksgaard, 2020. Illustrationen må anvendes i undervisningssituationer relateret til lærebogen,
men må ikke genanvendes i andre sammenhænge eller i egne undervisningsmaterialer.

Niveau 1 til 3 i FOIS vedrører forskellige niveauer af ikke-oral ernæring.

Niveau 4 til 7 i FOIS vedrører forskellige niveauer af oral ernæring uden behov for sondeernæring.

Du kan læse mere om validering af FOIS i abstrakt til den engelske originale artikel vedr. FOIS 

Anvender I FOIS på din arbejdsplads?

FOIS kan hjælpe dig med at synliggøre en patients/borgers fremskridt over tid, så du kan måle deres forbedring eller forringelser af funktioner i relation til mad og drikke. Hvilket kan give et grundlag for patientens fremtidige pleje og behandling.

Har I overvejet at anvende FOIS?

Hvorfor anvender I den ikke? 

Giv gerne dit besyv med på min Facebook-side.

Bliv klogere på dysfagi

Du kan med fordel læse bogen “Ansigt, mund og svælg” og blive meget klogere på dysfagi. 

Det er også muligt at deltage på tværfaglige dysfagikurser eller opgradere din viden om IDDSI – de nye internationale standarder for konsistensen af mad og drikkevarer.