Copyright infringement

Hvad er F.O.T.T.-SAS?

Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) – Swallowing Assessment of Saliva (F.O.T.T.-SAS)

 

 

Hvad er F.O.T.T-SAS?

Sundhedsstyrelsen skriver bl.a.  i “Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne – for voksne med erhvervet hjerneskade” fra 2020.

F.O.T.T er en klinisk undersøgelse og behandling tilgang af funktioner indenfor det facio-orale område. Den kliniske undersøgelse går forud for F.O.T.T.-SAS, som er en skala, der relaterer sig direkte til evnen til at kunne synke sekret og forhold, der indirekte påvirker evnen til at kunne synke.

Den er særligt udviklet til patienter med neurologiske symptomer/udfald. Redskabet er valideret og sensitiviteten og reliabiliteten vurderes som høj.

Tidsforbruget er 20-25 min.

Hvad er F.O.T.T-SAS

F.O.T.T.-SAS kræver en form for introduktion, men er en del af ergoterapeuters uddannelse og bør derfor som udgangspunkt anvendes af ergoterapeuter. For andre fagpersoner kræves oplæring.

Redskabet er oversat til dansk og valideringsstudie er gennemført i dansk kontekst i forbindelse med rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade i sub-akut regi (5). Hvis der findes tegn på svær dysfagi og risiko for udvikling af pneumoni, bør der foretages en instrumentel undersøgelse for at afgøre, hvilke videre tiltag der er behov for.

 

 

 

 

Du kan læse mere om F.O.T.T.-SAS i min bog “Ansigt, mund og svælg”

 

Undersøgelsesskema “Mund og svælg” er et undersøgelsesskema for den kliniske undersøgelse og det indeholder også F.O.T.T.- SAS som en konklusion på den kliniske undersøgelse. Målet med F.O.T.T.-SAS er en vurdering af om patienten har forudsætningerne for at synke sekret sikkert og effektivt. Hvilket er en forudsætning for at starte på smagsoplevelser med mad og drikke!

 

Den engelske abstrakt for valideringsstudiet af F.O.T.T.-SAS.

 

Her kan du høre min engelske præsentation af F.O.T.T.-SAS.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for mere information.